Apostel

En apostel er en person, der er sendt på en mission, typisk af en religiøs organisation, for at udbrede troen eller udføre andre religiøse opgaver. Udtrykket bruges også mere bredt til at betegne ethvert budbringer eller udsending.

Apostle bliver ofte valgt på grund af deres særlige færdigheder eller evner, som de bruger til at udføre deres opgaver. I Det Nye Testamente bruges udtrykket specifikt om Jesu tolv disciple, som blev sendt ud for at sprede hans lære.

Apostle har typisk en stærk tro på deres mission og er villige til at ofre deres egen sikkerhed og komfort til fordel for deres sag. De er ofte villige til at lide forfølgelse og endda martyrdøden for at fremme deres religiøse mål.

Hvad er en discipel vs. apostel?

Der er en vis diskussion om de nøjagtige definitioner af begreberne “discipel” og “apostel”, men generelt er en discipel en person, der følger en bestemt religiøs skikkelse eller filosofs lære, mens en apostel er en person, der sendes ud af en religiøs skikkelse for at udbrede religionens budskab. I kristendommen bruges udtrykket “apostel” ofte om de tolv disciple, der blev udvalgt af Jesus til at sprede hans budskab, mens udtrykket “discipel” kan henvise til enhver, der følger Jesu lære.

Hvad kalder man en apostel?

En apostel er en person, der sendes ud på en mission, typisk af en kirke eller religiøs organisation, for at udbrede troen eller udføre andre religiøse opgaver.

Hvad er en apostels job??

En apostels opgave er at være budbringer eller repræsentant for Kristus. Apostle er også ansvarlige for at udbrede evangeliet og oprette kirker.

Hvem i Bibelen var en apostel?

Ordet apostel kommer af det græske ord apostolos, som betyder “budbringer”.” I Det Nye Testamente bruges ordet om dem, der blev udvalgt af Jesus Kristus til at sprede hans budskab.

Bibelen nævner 12 apostle:

Simon Peter

Andrew

John

James

Philip

Bartholomæus

Thomas

Matthew

Jakob, Alfæus’ søn

Thaddaeus

Simon Zjalot

Judas Iskariot

Der er også flere andre personer, der almindeligvis omtales som apostle, bl.a. Paulus og Barnabas.

Skriv en kommentar