Apostille

En apostille er et certifikat, der vedhæftes et dokument for at bekræfte dets ægthed. Apostiller anvendes typisk til internationale dokumenter som f.eks. fødselsattester, vielsesattester og eksamensbeviser.

En apostille skal udstedes af en kompetent myndighed, f.eks. en statslig myndighed eller en domstol. Attesten skal indeholde navnet på den myndighed, der har udstedt apostillen, datoen for udstedelsen og myndighedens segl.

Apostiller udstedes typisk i det land, hvor dokumentet stammer fra. Hvis en fødselsattest f.eks. er udstedt i USA, vil apostillen blive udstedt af den amerikanske.S. Udenrigsministeriet.

Apostiller anerkendes af bestemmelseslandet, og dokumentet kan anvendes til det tilsigtede formål. Hvis f.eks. en fødselsattest med en apostille fremlægges for en udenlandsk regering, vil de acceptere den som et gyldigt dokument.

Hvordan får jeg en apostille i USA?

For at få en apostille i USA skal du først kontakte statssekretæren i den stat, hvor dokumentet er blevet notarielt bekræftet. Statssekretærens kontor vil have en liste over krav, der skal opfyldes, for at dokumentet kan blive apostilleret. Når kravene er opfyldt, kan dokumentet sendes til statssekretærens kontor med henblik på apostillering.

Hvorfor apostille er nødvendig?

En apostille er et dokument, der bruges til at bekræfte oprindelsen af et dokument til international brug. Ordet “apostille” er afledt af det franske ord “apostiller”, som betyder “at bekræfte”.”

Apostiller anvendes almindeligvis til dokumenter som f.eks. fødselsattester, ægteskabsattester og dødsattester. For at få en apostille til et dokument skal dokumentet først bekræftes af en embedsmand. Når dokumentet er blevet bekræftet, kan apostillen udstedes.

Hovedårsagen til, at apostiller anvendes, er, at de giver en vis sikkerhed for, at dokumentet er autentisk, og at det er udstedt af en kompetent myndighed. Dette kan være vigtigt, når dokumentet skal bruges til ting som indvandring eller juridiske formål.

Hvordan apostiller jeg et dokument i Canada?

For at kunne få en apostille på et dokument i Canada skal du først sikre dig, at dokumentet er et offentligt dokument. Offentlige dokumenter omfatter ting som fødselsattester, dødsattester, ægteskabsattester og skilsmissedomme. Hvis det dokument, du ønsker at apostille, ikke er et offentligt dokument, skal du få det bekræftet af en canadisk ambassade eller et konsulat.

Når du har sikret dig, at dokumentet er et offentligt dokument, skal du derefter bringe det til det relevante kontor i Canada. For fødsels-, døds- og ægteskabsattester er dette kontoret for civilstatistik i den provins eller det område, hvor begivenheden fandt sted. I forbindelse med skilsmissedomme er det den domstol, hvor skilsmissen blev afsagt.

Kontoret vil derefter give dig en apostilleattest for dokumentet, som du så kan bruge til at få dokumentet anerkendt i et andet land.

Hvor meget koster en apostille i Californien?

Prisen for en apostille i Californien varierer afhængigt af den type dokument, der apostilleres, og det amt, hvor det behandles. Generelt ligger prisen på mellem 25 og 35 dollars.

Skriv en kommentar