Apothem

Et apothem er et linjestykker, der strækker sig fra centrum af en polygon til midtpunktet af en af dens sider. Ordet “apothem” kan også henvise til længden af dette linjestykke. Et apothem kan bruges til at beregne arealet af en polygon; formlen for arealet af en polygon med et apothem “a” og en omkreds “P” er: Areal = a*P

Hvad er apothem af en polygon?

Apothem i en polygon er et linjestykke, der strækker sig fra polygonets centrum til midtpunktet af en af siderne.

Er apothem det samme som radius?

Apothem og radius er ikke det samme. Radius er afstanden fra centrum af en cirkel til et hvilket som helst punkt på cirklens kant, mens apotem er afstanden fra centrum af en cirkel til midtpunktet af et linjestykke, der går fra cirklens kant til centrum.

Hvad er apothem i matematik?

En polygons apotem er et linjestykke, der går fra polygonens centrum til midtpunktet af en af siderne.

Hvad er apothem af Pentagon?

Apothem i en femkant er et linjestykke fra centrum af femkanten til midtpunktet af en af siderne.

Skriv en kommentar