Apprehend

Apprehend (verb): at anholde eller tilbageholde (nogen) med lovlig myndighed.

Udtrykket “apprehend” er afledt af det latinske ord “apprehendere”, som betyder “at gribe”.

Når retshåndhævende myndigheder pågriber en person, bruger de deres juridiske beføjelser til at tilbageholde eller anholde den pågældende person.

Hvad betyder ordre til at forstå?

En anholdelsesordre er en retlig ordre udstedt af en domstol eller en anden myndighed, typisk som reaktion på en forbrydelse, der er begået, og som beordrer anholdelse af en bestemt person.

Hvad er synonymet for apprehend?

At forstå noget er at forstå det, at gribe det mentalt. Det kan også betyde at anholde nogen, at tage dem i forvaring.

Hvad er det modsatte af apprehended?

Det modsatte af apprehended er ikke apprehended.

Hvad er et eksempel på ængstelse??

Et eksempel på ængstelse ville være, hvis nogen føler sig nervøs eller bange for en kommende begivenhed.

Skriv en kommentar