Arbejdsløshed

Arbejdsløshed henviser til den tilstand at være uden arbejde og søge arbejde. De vigtigste kendetegn ved arbejdsløshed er:

– At være arbejdsløs og aktivt søge arbejde

– At være til rådighed for arbejdsmarkedet

– Ikke anvendt

Arbejdsløshed kan være enten frivillig eller ufrivillig. Frivillig arbejdsløshed opstår, når en person er arbejdsløs efter eget valg, f.eks. når vedkommende søger et bedre job. Ufrivillig arbejdsløshed opstår, når en person er uden arbejde på grund af faktorer, som vedkommende ikke selv er herre over, f.eks. en afskedigelse eller en fyring.

Det afgørende kendetegn ved arbejdsløshed er, at den er midlertidig. Arbejdsløshed anses normalt for at være et problem, hvis den varer i en længere periode, da den kan føre til økonomiske problemer og tab af færdigheder.

Hvor meget udbetaler arbejdsløsheden i Californien?

Ifølge California Employment Development Department er det maksimale beløb for arbejdsløshedsunderstøttelse, som man kan modtage i Californien, 450 dollars om ugen.

Hvor meget arbejdsløshed får jeg i NY?

Hvor meget arbejdsløshed du vil få i NY, afhænger af din tidligere løn og den aktuelle arbejdsløshedsprocent i NY.

Hvad er årsagen til arbejdsløshed??

Der er ingen enkelt årsag til arbejdsløshed. Den er snarere et resultat af et komplekst samspil mellem en række faktorer. Nogle af de vigtigste faktorer, der kan føre til arbejdsløshed, er bl.a:

– makroøkonomiske faktorer, f.eks. en økonomisk recession

– Strukturelle faktorer som f.eks. et misforhold mellem arbejdstagernes kvalifikationer og de kvalifikationer, der kræves til de tilgængelige job

– Individuelle faktorer, som f.eks. en arbejdstagers alder, uddannelse og erfaring

Generelt opstår arbejdsløshed, når der er flere arbejdstagere, der søger arbejde, end der er ledige job. Dette kan skyldes en række forskellige faktorer, herunder de ovenfor nævnte.

Hvor meget er arbejdsløshed i PA?

Arbejdsløshedsprocenten i Pennsylvania var 4.5 % i december 2020 ifølge det amerikanske Bureau of Labor Statistics. Dette er lavere end den nationale arbejdsløshedsprocent på 6.7 % i samme periode.

Skriv en kommentar