Argumentation

Argumentation er en ræsonnementsproces, hvor der drages en konklusion ud fra en eller flere forudsætninger. Præmisserne i et argument kan enten være sande eller falske, men konklusionen skal drages ud fra dem uanset hvad. Argumentation er en kommunikationsmetode, hvor en person forsøger at overbevise en anden person om noget. Formålet med argumentation er at overtale, at ændre nogens mening eller at overbevise dem om at handle. Argumentation er en form for ræsonnement, der bruges til at nå frem til en konklusion. Præmisserne i et argument kan være sande eller falske, men konklusionen skal drages ud fra dem uanset hvad.

Hvad er de 4 typer af argumenter??

De fire typer af argumenter er følgende:

1. Induktiv

2. Deduktiv

3. Abduktiv

4. Analogisk

1. Induktive argumenter er argumenter, der går fra bestemte forudsætninger til en generel konklusion. Med andre ord bevæger de sig fra det specifikke til det generelle. Hvis vi f.eks. observerer, at alle de krager, vi har set indtil nu, er sorte, kan vi konkludere, at alle krager er sorte.

2. Deduktive argumenter er argumenter, der går fra generelle forudsætninger til en bestemt konklusion. Med andre ord bevæger de sig fra det generelle til det specifikke. Hvis vi f.eks. ved, at alle krager er sorte, kan vi udlede, at kragen foran os også er sort.

3. Abduktive argumenter er argumenter, der går fra et sæt præmisser til den bedste forklaring på disse præmisser. Med andre ord forsøger de at finde den mest sandsynlige forklaring på et sæt fakta. Hvis vi f.eks. ser en sort krage i et træ, kan vi konkludere, at kragen forsøger at spise et stykke mad, der også er i træet.

4. Analogiske argumenter er argumenter, der går ud fra en analogi mellem to ting. Hvis vi f.eks. ved, at en kat er et pattedyr, og at en hund er et pattedyr, kan vi konkludere, at en kat er ligesom en hund på nogle punkter.

Hvad bruges argumentation til?

Argumentation bruges til at overtale nogen til at tro eller gøre noget. For at kunne gøre dette skal argumentatorerne fremlægge beviser og ræsonnementer til støtte for deres påstande. Disse beviser kan have mange former, f.eks. data, anekdoter eller ekspertudsagn. Det vigtigste er, at disse beviser skal være overbevisende og logiske for at overbevise den anden person.

Argumentation bruges også i hverdagen til at overbevise andre om at se vores synspunkt. Vi kan f.eks. bruge argumentation til at overbevise vores chef om at give os en lønforhøjelse eller til at overbevise vores venner om at gå i biografen med os. I disse tilfælde skal vi igen fremlægge beviser og ræsonnementer for at underbygge vores påstande.

Så kort sagt bruges argumentation til at overbevise andre ved at fremlægge beviser og ræsonnementer til støtte for vores påstande.

Hvad er argumentation og eksempel?

Argumentation er en argumentationsproces, hvor en person forsøger at overbevise en anden person om noget. For at gøre dette vil de bruge en række forskellige teknikker, f.eks. at fremlægge beviser, bruge logik og appellere til følelser.

En person kan f.eks. argumentere for, at det er vigtigt at stemme for at få indflydelse på, hvordan landet styres. De kan fremlægge beviser for, hvordan det at stemme har ført til positive forandringer tidligere, eller hvordan det kan have negative konsekvenser at undlade at stemme. De kan også forsøge at appellere til følelserne hos den person, de argumenterer med, ved at tale om, at det at stemme er en måde at stå op for det, man tror på, eller at det er en måde at gøre sin stemme hørt på.

Hvad er et definitionsargument essay?

Et definitionsargumenterende essay er en type argumenterende essay, der søger at definere et udtryk eller begreb. Dette kan gøres ved at give en definition af det pågældende begreb og derefter give dokumentation for, hvorfor denne definition er korrekt. For at kunne argumentere effektivt for en definition er det vigtigt at vælge et begreb, der kan defineres tilstrækkeligt inden for essayets rammer, og at fremlægge dokumentation, der understøtter den valgte definition.

Skriv en kommentar