Arianisme

Arianismen er et kristent kætteri, der opstod i det 4. århundrede e.Kr. og lærte, at Jesus Kristus ikke var virkelig guddommelig, men i stedet var et skabt væsen. Denne tro var i modstrid med den almindelige kristne tro på, at Jesus var fuldt ud guddommelig og var det samme som Gud Fader. Arianismen blev fordømt som et kætteri af det første koncil i Nikæa i 325 e.Kr. og blev senere uddød.

Hvad er arianernes kætteri?

Arianernes kætteri var, at de mente, at Jesus ikke var Gud fuldt ud, men i stedet var et skabt væsen. Det betød, at de ikke troede på treenighedslæren, som lærer, at der er én Gud, der eksisterer som tre personer, nemlig Faderen, Sønnen og Helligånden.

Er Jesus et skabt væsen??

Nej, Jesus er ikke et skabt væsen. Han er Guds evige søn, som altid har eksisteret.

Hvorfor var arianismen så vigtig??

Arianismen var en indflydelsesrig kristen teologisk bevægelse, der bekræftede troen på, at Jesus Kristus ikke var virkelig guddommelig, men i stedet var et skabt væsen. Dette synspunkt blev modsat af den almindelige kirke, som lærte, at Jesus var fuldt ud guddommelig. Kontroversen omkring arianismen var en af de vigtigste teologiske stridigheder i den tidlige kristendom og bidrog til, at den nikænske trosbekendelse blev en erklæring om ortodoks tro.

Eksisterer arianismen stadig??

Ja, arianismen eksisterer stadig. Mens størstedelen af de kristne i dag tilslutter sig den nikænske trosbekendelse, som fordømmer arianismen, er der stadig nogle små arianske grupper rundt om i verden. I USA findes der f.eks. den arianske kristne kirke, som er et lille trossamfund, der fortsat holder fast ved Arius’ lære.

Skriv en kommentar