Aritmetisk progression har følgende kendetegn: Aritmetisk progression

En aritmetisk progression er en talrække, hvor hvert successivt tal opnås ved at lægge en konstant værdi til det foregående tal. Denne konstante værdi kaldes den fælles forskel.

Den aritmetiske progression har følgende afgørende kendetegn:

-Det første tal i en rækkefølge kaldes første term.

-Den fælles forskel er konstant gennem hele forløbet.

-Den niende term i en aritmetisk progression er givet ved: un = a + (n-1)d, hvor a er den første term og d er den fælles forskel.

Hvad er formlen til beregning af aritmetisk progression??

Den aritmetiske progression er en række tal, hvor hvert tal er det foregående tal plus en fast konstant. Konstanten kaldes den fælles forskel. Formlen til beregning af den aritmetiske progression er:

a_n = a_1 + (n – 1)d

Hvor:

a_n er den niende term i den aritmetiske progression

a_1 er det første udtryk i den aritmetiske progression

n er antallet af termer i den aritmetiske progression

d er den fælles forskel

Hvad mener du med aritmetisk progression?

En aritmetisk progression er en række tal, hvor hvert tal er lige så stort som det foregående tal. Det mest almindelige eksempel er rækkefølgen af hele tal 1, 2, 3, 4, 5 osv., hvor hvert tal er ét større end det foregående tal.

Hvad er aritmetisk progression i 10. klasse?

En aritmetisk progression er en række tal, hvor hvert tal er lige så meget mere end det foregående tal. Den mest almindelige form for aritmetisk progression er en sekvens af hele tal, hvor hvert tal er ét mere end det foregående tal. Så rækkefølgen 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 er en aritmetisk rækkefølge.

Der findes dog andre typer aritmetiske forløb. Man kan f.eks. have en talrække, hvor hvert tal er to mere end det foregående: 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eller du kan have en talrække, hvor hvert tal er 10 mere end det foregående tal: 10, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 100.

Nøglen til en aritmetisk rækkefølge er, at forskellen mellem de på hinanden følgende tal altid er den samme.

Hvem er aritmetikkens fader??

Aritmetikkens fader anses generelt for at være den græske matematiker Pythagoras. Pythagoras er krediteret for at have udviklet de grundlæggende principper for aritmetik, herunder begrebet tal og brugen af tal til tælling og måling.

Skriv en kommentar