Armory

Et våbenlager er en stor, normalt lagerlignende bygning, hvor våben og ammunition opbevares. Et våbenlager kan også henvise til den samling af våben og ammunition, der opbevares i en sådan bygning. Udtrykket bruges også i overført betydning til at beskrive et sted, hvor noget værdifuldt opbevares sikkert.

Hvad er et synonym for våbenkapløb?

Et synonym for “armory” ville være “arsenal”.

Hvad sker der i et våbenlager??

I et våbenlager opbevares og vedligeholdes våben og ammunition. Det omfatter både håndvåben og større våben som f.eks. artilleri. Våbenlageret kan også være ansvarlig for at udlevere disse våben til soldaterne og holde styr på, hvor de befinder sig.

Hvem Gardernes våbenarsenal?

Våbenhuset bevogtes af et hold bevæbnede sikkerhedsvagter. Vagterne er ansvarlige for at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til våbenkammeret, og at alle våben er forsvarligt sikret.

Er våbenkammeret kun for stående pladser??

Ja, der er kun ståpladser i våbenkammeret.

Skriv en kommentar