Arranger

Definitionen af “arrangere” er at planlægge, organisere eller opstille (noget), typisk på en pæn eller ryddelig måde.

At arrangere ses ofte som en måde at skabe orden i kaos på og betragtes derfor som en positiv ting. Arrangering kan ske med fysiske genstande, men kan også ske med idéer, planer eller andet, der skal organiseres.

At arrangere er normalt en bevidst handling, der udføres med henblik på at skabe et bestemt resultat. Det kan dog også ske ubevidst eller som følge af vane.

Arrangementer kan foretages af enkeltpersoner eller grupper, og resultaterne kan være midlertidige eller permanente.

Kan du arrangere det betydning?

Sætningen “Kan du arrangere det?” kan have et par forskellige betydninger. Det kan simpelthen være en høflig måde at bede nogen om at gøre noget for dig. Hvis du f.eks. har brug for et lift til lufthavnen, kan du spørge en ven: “Kan du arrangere det??”, hvilket betyder: “Vil du venligst give mig et lift til lufthavnen?”

Det kan også bruges som en måde at bede nogen om at hjælpe dig med en opgave eller et projekt. Hvis du f.eks. er ved at planlægge et arrangement, kan du spørge en ven: “Kan du arrangere det??”, hvilket betyder: “Kan du hjælpe mig med at planlægge arrangementet?”

Endelig kan udtrykket bruges som en måde at bede nogen om at arrangere noget for dig. Hvis du f.eks. har brug for et mødelokale til et forretningsmøde, kan du spørge en kollega: “Kan du arrangere det??”, hvilket betyder: “Kan du venligst reservere et mødelokale til mig??”

Hvad er synonymet af arrangere?

Synonymet for arrangere er orden.

Hvilken type ord er arrange?

“Arrange” er et verbum, nærmere bestemt et transitivt verbum. Det betyder, at den kræver et direkte objekt; det vil sige, at der skal være noget, som sætningens subjekt arrangerer. Du kan f.eks. sige: “Jeg arrangerede blomsterne i en vase.” I denne sætning er “blomster” det direkte objekt for “arrangeret”.”

Hvad er en god sætning for arrangere?

At arrangere noget er at sætte det i en bestemt rækkefølge eller at planlægge noget på forhånd.

Skriv en kommentar