Arsen

Arsenik er et kemisk grundstof med symbolet As og atomnummer 33. Arsenik forekommer i mange mineraler, normalt i kombination med svovl og metaller, men også som ren elementær krystal. Arsen er en metalloid. Der findes forskellige allotroper, men kun den grå form er vigtig for industrien.

Arsen anvendes primært i legeringer af bly (f.eks. i bilbatterier og hagl til haglpatroner). Arsen anvendes som et doteringsstof i halvlederkomponenter og kan ionimplanteres i visse halvledere for at skabe n-type halvledere. En forholdsvis lille, men meget vigtig anvendelse af arsen er som et getter i vakuumrør.

Arsenforbindelser, især oxiden, anvendes til fremstilling af pesticider, behandlede træprodukter, herbicider og insekticider. Disse anvendelser er i tilbagegang på grund af arseniks og dets forbindelsers giftighed.

Hvad bruges arsenik til?

Arsen bruges til en række forskellige formål, bl.a:

-Insekticid

-Træbeskyttelsesmiddel

-Herbicid

-Svampemiddel

-Rottegift

-Konserveringsmiddel i garvning af læder

-Bestanddel af nogle legeringer

– halvledermateriale

Er arsenik skadeligt for mennesker??

Ja, arsen er skadeligt for mennesker. Eksponering for arsen kan ske gennem forurenet vand, mad eller luft. Arsen kan også trænge ind i kroppen gennem huden. Arsen er et kendt kræftfremkaldende stof hos mennesker, og eksponering for arsen er blevet forbundet med en øget risiko for kræft i hud, blære, nyre og lunge. Eksponering for arsen kan også forårsage andre sundhedsmæssige virkninger, såsom misfarvning af huden og hudlæsioner.

Er arsenik i drikkevand?

Ja, arsenik kan findes i drikkevand. Det er et naturligt forekommende grundstof, der kan findes i sten og jord. Arsen kan komme ind i vandforsyningen gennem afstrømning fra landbrugs- og industriområder samt fra mineaktiviteter. Eksponering for arsen kan forårsage en række sundhedsproblemer, herunder kræft.

Hvordan påvirker arsenik kroppen?

Arsen er et tungmetal, der findes i miljøet. Det kan komme ind i kroppen gennem mad, vand, luft eller hudkontakt. Når det først er i kroppen, kan det ophobes i leveren, nyrerne og andre organer. Arsen kan forårsage kræft i huden, lungerne, blæren og nyrerne. Det kan også forårsage andre sundhedsproblemer som f.eks. hudlæsioner og kredsløbsproblemer.

Skriv en kommentar