Assertiveness

Assertivitet er den egenskab at være selvsikker og selvtillidsfuld uden at være aggressiv. Assertivitet kan ses som en mellemvej mellem passivitet og aggression. Når nogen er assertive, er de i stand til at stå op for sig selv og deres overbevisninger, samtidig med at de respekterer andres rettigheder og overbevisninger. Assertivitet er en færdighed, der kan læres og øves.

Hvad er 5 assertive adfærdsmønstre??

1. Åben og ærlig kommunikation

2. at udtrykke behov og ønsker klart og tydeligt

3. at stå op for sig selv

4. at sætte grænser

5. at sige “nej” når det er nødvendigt

Hvad er et eksempel på assertiv adfærd?

Et eksempel på assertiv adfærd ville være, hvis en person taler højt på et møde, når vedkommende har en idé, selv om vedkommende er usikker på sig selv. Dette viser, at de er villige til at tage risici og ikke er bange for at sige deres mening, selv i en situation, hvor de måske ikke føler sig helt trygge.

Hvordan viser du assertivitet?

Der er ikke ét svar på dette spørgsmål, da assertivitet vil se forskelligt ud i forskellige situationer. Nogle tips til at være assertiv kan dog omfatte:

-Identificer, hvad du vil have eller har brug for

-Udtrykke det, du ønsker eller har brug for, klart og tydeligt og kortfattet

-være sikker på, hvad du beder om

-Vær parat til at forhandle eller indgå kompromiser, hvis det er nødvendigt

-Lyt til den andens svar og vær åben over for feedback

-Stå fast, hvis du er nødt til det

Hvordan er en assertiv person?

En assertiv person er en person, der er selvsikker og sikker på sig selv. De er ikke bange for at sige deres mening eller for at stå op for det, de tror på. Assertive mennesker har som regel succes med alt, hvad de gør, fordi de ikke er bange for at tage risici eller for at vise sig selv frem.

Skriv en kommentar