Assimilation

Assimilation er den proces, hvorved en person eller gruppe af mennesker overtager en anden gruppes kultur. Dette kan ske, når en person eller gruppe flytter til et nyt land eller en ny region, eller når en person eller gruppe udsættes for en ny kultur gennem rejser, medier eller på anden vis.

Der er to hovedtyper af assimilation: horisontal og vertikal. Horisontal assimilation er, når en person eller gruppe overtager kulturen fra en anden gruppe på samme samfundsniveau. Vertikal assimilation er, når en person eller gruppe overtager kulturen i en anden gruppe, der er højere oppe i det sociale hierarki.

Assimilation kan føre til et tab af kulturel identitet for den pågældende person eller gruppe. Det kan også føre til konflikter og spændinger mellem de forskellige involverede grupper.

Hvad er et eksempel på en assimilation?

Assimilation er den proces, hvorved en lyd bliver mere lig den lyd, der går forud for eller følger efter den i et ord. For eksempel bliver lyden “t” i ordet “stop” normalt sidestillet med den lyd “p”, der kommer før den, så ordet udtales “spop” eller “stob”.

Hvad mener du med kulturel assimilation?

Kulturel assimilation er den proces, hvor en person eller gruppe af mennesker overtager en anden kulturs skikke og trosretninger. I de fleste tilfælde sker det, når en person eller gruppe flytter til et nyt land og begynder at overtage flertallets kulturers skikke.

Hvad er kulturel assimilation eksempel?

Kulturel assimilation er den proces, hvor en minoritetsgruppe eller -kultur kommer til at ligne den dominerende gruppe eller kultur.

Et eksempel på kulturel assimilation er den måde, hvorpå mange indvandrere til USA overtager landets skikke og levevis. Med tiden lærer de måske engelsk og overtager amerikanske værdier og traditioner.

Hvad er de 4 typer af assimilation??

1. Fuldstændig assimilation: Dette er, når lyden af målordet ændres fuldstændigt for at matche lyden af de omgivende ord. For eksempel kan ordet “fad” blive fuldstændig assimileret til “fisk”, når det siges hurtigt i en sætning.

2. Ufuldstændig assimilation: Dette er, når lyden af målordet ændres delvist for at matche lyden af de omkringliggende ord. For eksempel kan ordet “dish” delvist assimileres til “fish”, når det siges hurtigt i en sætning, hvilket resulterer i et ord, der lyder som “fish”.

3. Assimilation efter stilling: Dette er, når lyden af målordet ændrer sig afhængigt af dets position i en sætning. For eksempel kan ordet “dish” udtales anderledes, når det er det første ord i en sætning, end når det er det sidste ord.

4. Co-artikulatorisk assimilation: Dette er, når målordets lyd påvirkes af lyden af de omkringliggende ords lyde. For eksempel kan ordet “dish” udtales anderledes, når det siges med en høj tonehøjde, end når det siges med en lav tonehøjde.

Skriv en kommentar