Assistance

Udtrykket “bistand” henviser til en form for støtte eller hjælp, der gives til nogen for at nå et mål. Den gives typisk af en person, der har mere viden eller erfaring end den person, der modtager hjælpen.

Karakteristika for bistand omfatter:

-At give støtte eller hjælp til nogen for at nå et mål

-Gives af en person, der har mere viden eller erfaring end den person, der modtager hjælpen

-Kan gives i forskellige former, f.eks. som rådgivning, økonomisk støtte eller fysisk hjælp

-Kan gives på et engangsbasis eller løbende

-Kan gives frivilligt eller i bytte for noget

De definitive kendetegn ved assistancen omfatter:

-En form for støtte eller hjælp, der gives til en person for at nå et mål

-Gives af en person, der har mere viden eller erfaring end den person, der modtager hjælpen

-Kan gives i forskellige former, f.eks. som rådgivning, økonomisk støtte eller fysisk hjælp

Giver FEMA gratis penge?

FEMA giver ikke gratis penge. Organisationen yder dog økonomisk hjælp til enkeltpersoner og familier, der er blevet ramt af naturkatastrofer. Denne bistand kan komme i form af tilskud, som ikke skal tilbagebetales, eller lån, som skal tilbagebetales.

Hvad er afløsningsassistance?

Nødhjælp defineres typisk som finansiel eller materiel bistand til mennesker i nød, ofte i kølvandet på en katastrofe. Udtrykket kan også henvise til levering af andre vigtige tjenester, f.eks. sundhedspleje, mad eller husly. Nødhjælp ydes typisk af statslige organer, internationale organisationer eller private velgørenhedsorganisationer.

Hvad er et andet ord for assistance?

Der er mange forskellige ord, der kan bruges til at beskrive bistand, afhængigt af den sammenhæng, hvori det bruges. Nogle af de mest almindelige synonymer for assistance omfatter hjælp, støtte, bistand og lindring.

Hvordan kan jeg få hjælp til mine elregninger i Indiana?

Kontakt dit lokale forsyningsselskab for at forhøre dig om hjælpeprogrammer.

I Indiana er der et par forskellige programmer, der kan hjælpe med regninger for forsyningsydelser. Den første er Low Income Home Energy Assistance Program, som giver økonomisk bistand til husstande med lav indkomst for at hjælpe dem med at betale deres energiregninger. Det andet er Weatherization Assistance Program, som hjælper husstande med lav indkomst med at gøre deres hjem mere energieffektive. Endelig tilbyder Indiana Housing and Community Development Authority et program kaldet Energy Efficient Mortgage Program, som hjælper boligejere med at finansiere energieffektive boligforbedringer.

Skriv en kommentar