Assonant rim

Assonantrim er en type rim, hvor de sidste vokallyd i de rimende ord er de samme, men hvor de foregående konsonantlyde er forskellige. For eksempel ville ordene “hat” og “bat” blive betragtet som værende i assonant rim. Denne type rim anvendes ofte i poesi og sangtekster.

Hvad er 5 eksempler på assonans?

1. “Regnen i Spanien falder hovedsageligt på sletten.”

2. “Jeg så Susie sidde i en skopudserforretning.”

3. “Hvordan nu, brune ko?”

4. “Det brusende hav ophører og dermed er det brusende hav nok os.”

5. “Midt i det ord, han prøvede at sige, midt i sin latter og glæde, var han blødt og pludselig forsvundet væk.”

Hvad er 5 eksempler på konsonans??

1. Gentagelse af konsonantlyde i begyndelsen af ord kaldes allitteration, som i sætningen “She sells seashashells by the seashore” (Hun sælger muslingeskaller ved kysten).”

2. Gentagelse af konsonantlyde i slutningen af ord kaldes assonans, som i sætningen “Byens lys funklede som stjerner”.”

3. Gentagelse af konsonantlyde i ord kaldes konsonans, som i ordet “happen.”

4. Gentagelse af konsonantlyde i forskellige ord kaldes konsonans, som i sætningen “Den sorte kat sov i den sorte hat.”

5. Gentagelse af konsonantlyde i forskellige stavelser i det samme ord kaldes konsonans, som i ordet “basketball.”

Hvad er et eksempel på assonans rim?

Assonans rim er en type rim, hvor den samme vokallyd bruges i to eller flere ord. For eksempel har ordene “hat” og “kat” den samme vokallyd (a), så de ville blive betragtet som assonans rim.

Hvad er betydningen af assonant?

Assonans er gentagelse af vokallyd i en sekvens af ord. Den bruges ofte i poesi for at skabe en musikalsk effekt.

Skriv en kommentar