Asthenosfære

Asthenosfæren er et lag af Jordens kappe, der ligger under lithosfæren. Asthenosfæren opvarmes af Jordens indre varme og er derfor relativt plastisk og bevægelig. Dette gør den til en vigtig zone for overførsel af varme og energi i Jorden.

Asthenosfæren anses generelt for at strække sig fra en dybde på ca. 100 km til ca. 700 km. Det er opdelt i to hovedområder: den øvre asthenosfære, som strækker sig fra ca. 100 km til 400 km, og den nedre asthenosfære, som strækker sig fra ca. 400 km til 700 km.

Asthenosfæren består af bjergarter, der er mindre tætte end lithosfærens bjergarter. Dette giver asthenosfæren en lavere viskositet, hvilket gør den mere mobil.

Asthenosfæren er et lag af Jordens kappe, der ligger under lithosfæren. Asthenosfæren opvarmes af Jordens indre varme og er derfor relativt plastisk og bevægelig. Det gør det til en vigtig zone for overførsel af varme og energi i Jorden.

Asthenosfæren anses generelt for at strække sig fra en dybde på ca. 100 km til ca. 700 km. Den er opdelt i to hovedområder: den øvre asthenosfære, som strækker sig fra ca. 100 km til 400 km, og den nedre asthenosfære, som strækker sig fra ca. 400 km til 700 km.

Asthenosfæren består af bjergarter, der er mindre tætte end dem i

Hvad er 5 fakta om asthenosfære?

1. Asthenosfæren er et lag af Jordens kappe, der ligger under lithosfæren.

2. Asthenosfæren er varmere og mere plastisk end lithosfæren.

3. Man mener, at asthenosfæren er det lag, hvor der sker konvektion i kappen.

4. Asthenosfæren er en potentiel kilde til magma i forbindelse med vulkanudbrud.

5. Asthenosfæren omtales undertiden som “den svage zone” i Jordens kappe.

Hvad er asthenosfærens funktion??

Asthenosfæren er det lag af Jordens kappe, der ligger under lithosfæren. Asthenosfæren menes at være kilden til magma til vulkanudbrud. Asthenosfæren anses også generelt for at være deformationszonen i kappen.

Er asthenosfære en lithosfære?

Nej, asthenosfæren er ikke en litosfære. Litosfæren er det faste yderste lag af Jorden, som består af jordskorpen og den øverste kappe. Asthenosfæren er det varme, svage og deformerbare lag under lithosfæren, som er involveret i pladetektonikken.

Hvad er asthenosfæren lavet af?

Asthenosfæren er et lag af Jordens kappe, der ligger under lithosfæren, og som generelt anses for at være zonen med plastisk strømning. Det betyder, at asthenosfæren består af kappe-sten, der er varme og bløde nok til at deformere sig under stress. Asthenosfæren menes at spille en vigtig rolle i pladetektonikken, da det er det lag af kappen, hvorfra lithosfæren (det yderste faste lag på Jorden) brydes af og falder ned i kappen.

Skriv en kommentar