Asyl

Ordet asyl kan bruges på forskellige måder. Det kan bruges til at beskrive et sikkert sted eller et tilflugtssted. Det kan også bruges som et juridisk udtryk til at beskrive et sted, hvor en person kan søge beskyttelse mod forfølgelse.

Som et sted med sikkerhed er et asyl typisk et sted, hvor folk kan tage hen for at undslippe vold eller forfølgelse. Asylcentre kan findes i forskellige omgivelser, herunder flygtningelejre, kirker og endda private hjem.

Som et juridisk udtryk henviser asyl til den beskyttelse, der ydes til en person, som er flygtet fra sit hjemland på grund af frygt for forfølgelse. Denne beskyttelse kan være i form af flygtningestatus, som giver personen ret til at bo og arbejde i asyllandet, eller den kan være i form af selve asylet, som giver personen ret til at bo i asyllandet, men ikke ret til at arbejde.

Hvad er de 2 typer af asyl?

Der findes to typer asyl: flygtningeasyl og politisk asyl.

Flygtningeasyl gives til personer, der flygter fra forfølgelse på grund af deres race, religion, nationalitet, politiske overbevisning eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe.

Politisk asyl gives til personer, der flygter fra forfølgelse på grund af deres politiske holdninger.

Er det lovligt at søge asyl?

Ja, det er lovligt at søge asyl. Flygtningekonventionen fra 1951 og protokollen fra 1967 definerer begrebet flygtninge og beskriver flygtninges rettigheder og staternes juridiske forpligtelser til at beskytte dem. Ifølge FN’s Flygtningeagentur (UNHCR) er der i øjeblikket mere end 25 millioner flygtninge på verdensplan.

Hvad er asyl vs. flygtning?

Betegnelserne asyl og flygtninge bruges ofte i flæng, men der er en juridisk forskel mellem de to. En flygtning er en person, der har været tvunget til at flygte fra sit land på grund af forfølgelse, krig eller vold. En asylansøger er en person, der er flygtet fra sit land og søger international beskyttelse, men hvis krav på flygtningestatus endnu ikke er blevet formelt vurderet.

Hvor længe varer asylstatus?

Asylstatus gives til indvandrere, som ikke kan eller vil vende tilbage til deres hjemland på grund af frygt for forfølgelse. Denne status gives typisk for en periode på fem år, hvorefter indvandreren kan ansøge om permanent opholdstilladelse. Asylstatus kan dog til enhver tid tilbagekaldes, hvis indvandreren overtræder betingelserne for sin status, f.eks. ved at begå en forbrydelse.

Skriv en kommentar