Asynkron

Udtrykket asynkron henviser til noget, der ikke sker på samme tid som noget andet. I computerprogrammering bruges dette udtryk til at beskrive kode, der ikke udføres lineært og trinvis. I stedet udføres asynkron kode uden blokering, så anden kode kan køres i mellemtiden.

Asynkron kode anvendes ofte i begivenhedsstyret programmering, hvor begivenheder kan udløse udførelsen af kode uden at vente på, at anden kode er færdig med at blive udført. Dette kan gøre koden mere lydhør over for brugerinput samt gøre bedre brug af systemressourcerne.

Asynkron kode kan skrives på en række måder, herunder ved hjælp af tråde, callbacks eller promises.

Hvad er asynkront vs. synkront?

Asynkron vs. synkron er en kommunikationsmetode mellem to enheder, hvor den ene enhed ikke er afhængig af den anden for at kommunikere. Det betyder, at kommunikationen kan finde sted uden behov for en konstant forbindelse mellem de to enheder.

Hvad er betydningen af asynkron læring?

Asynkron undervisning er en type fjernundervisning, der giver de studerende mulighed for at gennemføre kursusarbejde i deres eget tempo. Denne type læring kan være en fordel for studerende, der har travle skemaer, eller som lærer bedst, når de kan styre tempoet i undervisningen.

Hvad er asynkron adfærd?

Asynkron adfærd er en type adfærd, hvor rækkefølgen af begivenheder ikke er bestemt af deres kronologi. Det betyder, at to begivenheder kan ske i en vilkårlig rækkefølge, og at tidspunktet for hver begivenhed ikke er afhængig af den anden.

Hvad er et eksempel på en asynkron?

En asynkron handling er en handling, der ikke er synkroniseret med hovedprogramforløbet. Et asynkront funktionskald kan f.eks. vende tilbage, før den kaldte funktion er færdig med at udføre den.

Skriv en kommentar