Ataraxia

Udtrykket “ataraxia” er afledt af det græske ord for “ro” eller “fred i sindet”. Det er en sindstilstand, der er kendetegnet ved frihed fra angst, bekymring og frygt. For at opnå ataraxi må man lære at acceptere tingene, som de er, og give slip på at være knyttet til resultaterne. Det betyder ikke, at man er ligeglad med, hvad der sker, men snarere at man ikke er styret af følelser og er i stand til at handle med fornuft og logik.

Nogle af de definitive træk ved ataraxi omfatter en følelse af indre fred, tilfredshed og ro. Man er i stand til at tænke klart og træffe beslutninger uden at blive påvirket af følelser. Der er også en følelse af løsrivelse fra den materielle verden og en accept af døden som en naturlig del af livet.

Er ataraxia på engelsk ord?

Nej, “ataraxia” er ikke et engelsk ord. Det er et græsk ord, afledt af roden “ataraktos”, der betyder “uforstyrret, rolig, fredfyldt”.

Hvad er en ataraxia i filosofi?

Aristoteles definerede ataraxia som “frihed fra forstyrrelser.” Med andre ord er det en tilstand, hvor man er fri for følelsesmæssige forstyrrelser eller angst. Stoikerne mente, at ataraxia var det højeste gode, og at det kunne opnås gennem udøvelse af selvkontrol og fornuft. Epikur mente, at ataraxia var fraværet af smerte, både fysisk og psykisk. Han mente, at den kunne opnås ved at praktisere mådehold og stræbe efter nydelse.

Hvad er det modsatte af ataraxia?

Det modsatte af ataraxia er ængstelse.

Hvordan får man ataraxia?

Der er ikke ét svar på dette spørgsmål, da ataraxi (frihed fra forstyrrelser eller angst) kan opnås på mange forskellige måder. Nogle mennesker kan finde ud af, at praksis som meditation eller mindfulness hjælper dem med at opnå en tilstand af ataraxi, mens andre kan finde ud af, at terapi eller medicin er mere effektivt. Det er vigtigt at finde det, der fungerer bedst for dig, og at huske, at ataraxi ikke er en permanent tilstand, men noget, du kan stræbe efter på daglig basis.

Skriv en kommentar