Ateisme

Ateisme er i bredeste forstand fraværet af tro på eksistensen af guddomme. I en mindre bred forstand er ateisme en afvisning af troen på, at der findes nogen form for guddomme. I en endnu snævrere forstand er ateisme specifikt den holdning, at der ikke findes nogen guddomme. ateisme står i modsætning til teisme, som i sin mest generelle form er troen på, at der findes mindst én guddom.

Udtrykket ateisme stammer fra det græske ἄθεος (atheos), der betyder “uden gud(e)”, og bruges som et nedsættende udtryk for dem, der anses for at afvise de guder, som det større samfund tilbeder. Med udbredelsen af fritænkning, skeptisk undersøgelse og den efterfølgende stigning i religionskritikken blev anvendelsen af begrebet indsnævret, og de første personer, der selv identificerede sig som ateister, var oplysningstidens tænkere som Pierre Bayle og Denis Diderot. Den franske revolution, der er kendt for sin “hidtil usete ateisme”, var vidne til den første større politiske bevægelse i historien, der gik ind for den menneskelige fornufts overlegenhed. Argumenter for ateisme spænder fra det filosofiske over det sociale til det historiske. Selv om nogle ateister har vedtaget sekulære filosofier, er der ikke én ideologi eller et sæt adfærdsmønstre, som alle ateister tilslutter sig.

Ateisme forbindes undertiden med visse negative karakteristika, såsom en afvisning af konventionel moral, mangel på formål eller mening i livet og en fjendtlighed over for religion. Selv om disse associationer ofte er grundløse, kan ateister blive set som en trussel mod religiøse

Hvad er værre agnostiker eller ateist??

Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar på dette spørgsmål, da det udelukkende er et spørgsmål om en personlig holdning. Nogle mennesker kan mene, at ateisme er værre end agnosticisme, da det repræsenterer en fuldstændig afvisning af religion og tro på Gud, mens agnosticisme blot betyder, at man mangler vished om Guds eksistens. Andre kan mene, at agnosticisme er værre end ateisme, da den repræsenterer en mangel på engagement i enten tro eller vantro på Gud og kan opfattes som en tøvende eller vattet holdning. I sidste ende er det op til den enkelte at afgøre, hvad der er værre, agnostiker eller ateist.

Hvad er ateist vs agnostiker?

Ateister mener, at der ikke findes nogen gud, mens agnostikere mener, at det er umuligt at vide med sikkerhed, om der findes en gud eller ej. Både ateister og agnostikere er ikke-troende, men de adskiller sig fra hinanden i deres grunde til at være vantro.

Kan en ateist bede??

Ja, en ateist kan bede. Der findes ikke én definition af bøn, så ateister kan definere det som de vil. Nogle ateister kan se bøn som en måde at komme i kontakt med en højere magt på, selv om de ikke tror på en sådan. Andre kan se det som en måde at reflektere over deres egne tanker og følelser på. Andre bruger måske bønnen som en måde at komme i kontakt med andre, der deler deres tro på.

Er en ateistisk religion?

Ateisme er ikke en religion. Der er en række grunde til, at dette er tilfældet, men den vigtigste er, at ateisme simpelthen er fraværet af tro på nogen guder. Det er ikke et positivt trossystem, som religioner er.

Skriv en kommentar