Atmosfære

En planets atmosfære er det lag af gasser, almindeligvis kaldet luft, der omgiver planeten og holdes på plads af planetens tyngdekraft. Atmosfæren beskytter planeten mod Solens ultraviolette stråling, regulerer planetens temperatur og forsyner planeten med det meste af dens vanddamp.

Jordens atmosfære består af 78 % kvælstof, 21 % ilt og 1 % andre gasser, herunder argon, kuldioxid og vanddamp. Atmosfæren består af flere lag, som hver især har forskellige egenskaber. Det laveste lag, troposfæren, strækker sig fra planetens overflade til en højde på ca. 10 km (6 miles). Troposfæren indeholder planetens vejr og klima og er det sted, hvor det meste af atmosfærens vanddamp findes. Stratosfæren strækker sig fra troposfærens top til en højde på ca. 50 km (31 miles). Stratosfæren er for det meste tør og indeholder ozonlaget, som absorberer solens ultraviolette stråling. Det øverste lag af atmosfæren, termosfæren, strækker sig fra stratosfærens top til en højde på ca. 800 km (500 miles). Termosfæren er meget tynd og indeholder meget lidt gas. Den er imidlertid ekstremt varm på grund af Solens ultraviolette stråling.

Hvad er de 4 typer af atmosfære??

Der findes fire typer af atmosfære:

1. Termosfæren

2. Mesosfæren

3. Stratosfæren

4. Troposfæren

Hvad er atmosfære eksempel?

En atmosfære er et lag af gasser, der omgiver en planet. Jordens atmosfære består af 78 % kvælstof, 21 % ilt og 1 % andre gasser, herunder argon, kuldioxid og vanddamp.

Hvad betyder atmosfære??

Atmosfæren er den luft, der omgiver en planet. Den består af gas- og støvpartikler. Atmosfæren beskytter planeten mod solens stråler og mod kulden i rummet. Det er også med til at holde planeten varm.

Hvorfor kaldes det en atmosfære??

Atmosfæren er et lag af gasser, der omgiver en planet. Ordet “atmosfære” kommer af det græske ord “atmos”, som betyder “damp” eller “damp”. Atmosfæren beskytter planeten mod Solens ultraviolette stråling og mod meteoritter. Det er også med til at regulere planetens temperatur.

Skriv en kommentar