Attitude

En holdning er en relativt stabil evaluerende tendens til at reagere positivt eller negativt på mennesker, genstande, begivenheder eller idéer. Holdninger kategoriseres ofte som enten positive eller negative, selv om nogle forskere mener, at der findes mere komplekse holdningsstrukturer, som ikke kan indfanges tilstrækkeligt af denne dikotomi. Holdninger menes at være bestemt af en række faktorer, herunder ens overbevisninger, værdier og tidligere erfaringer.

Karakteristika ved holdninger omfatter:

-De er relativt stabile

-De er evaluerende

-De kan være positive eller negative

-De kan være rettet mod personer, genstande, begivenheder eller idéer

Afgørende træk ved holdninger omfatter:

-De er kognitive (i.e., de involverer overbevisninger og værdier)

-De er affektive (i.e., de involverer følelser)

-De er adfærdsmæssige (dvs.e., de indebærer tendenser til at handle på bestemte måder)

Hvordan viser du attitude?

Den måde, du viser din holdning på, er ved den måde, du opfører dig på, og den måde, du taler på. Hvis du har en positiv holdning, vil du handle og tale på en positiv måde. Hvis du har en negativ holdning, vil du handle og tale på en negativ måde.

Hvad er holdningstyperne?

De fire holdningstyper er:

1. Den positive holdning

2. Den negative holdning

3. Den optimistiske holdning

4. Den pessimistiske holdning

Hvad er holdning eksempel?

Et eksempel på en holdning er en persons overbevisninger om et bestemt emne. F.eks. kan en person have en positiv holdning til genbrug, fordi vedkommende mener, at det er vigtigt at beskytte miljøet. Et andet eksempel på en holdning er en persons følelser over for en bestemt ting. En person kan f.eks. have en negativ holdning til rygning, fordi han/hun mener, at det er skadeligt for helbredet.

Hvad er betydningen af holdning?

Vigtigheden af holdning kan ikke undervurderes. Holdning er den linse, gennem hvilken vi ser verden, og den påvirker alt fra vores forhold til vores karriere. En positiv holdning kan føre til succes, mens en negativ holdning kan holde os tilbage.

Nogle af fordelene ved at have en positiv holdning er bl.a:

– forbedrede forhold

– bedre helbred

– øget succes på arbejdspladsen

– større lykke

Omvendt omfatter nogle af ulemperne ved at have en negativ holdning bl.a:

– nedsat produktivitet

– dårligt helbred

– anstrengte forhold

– ulykkelighed

Som du kan se, er holdninger ekstremt vigtige. Den er det fundament, som vores liv er bygget på, og den kan enten hjælpe os eller skade os. Vælg at have en positiv holdning, og se dit liv ændre sig til det bedre.

Skriv en kommentar