Attribution

Attribution er tilskrivningen af en bestemt begivenhed eller handling til et bestemt individ eller en bestemt gruppe. Dette kan gøres på en række forskellige måder, men indebærer typisk en form for vurdering eller beslutningstagning fra den person, der foretager tilskrivningen. Den mest almindelige form for tilskrivning er sandsynligvis kausaltilskrivning, hvor vi tilskriver en begivenhed en bestemt årsag (e.g. “Ulykken blev forårsaget af chaufførens uforsvarlighed.”). Andre former for tilskrivning omfatter moralsk tilskrivning (e.g. “Fangen fortjente at blive straffet”), intentionstilskrivning (e.g. “Jeg tror, at hun prøvede at hjælpe mig”) og karaktertilskrivning (e.g. “Han er en uærlig person”).

Hvad er et andet ord for attribution?

Der findes ikke et enkelt ord som synonym for “attribution”, men der findes flere nært beslægtede ord med lignende betydninger, herunder “ascription”, “credit” og “assignment”.”

Hvad er de 4 typer af tilskrivning??

De fire typer af tilskrivning er:

1. Intern tilskrivning: Det er, når folk tilskriver begivenheder eller oplevelser til faktorer inden for dem selv. En person kan f.eks. tilskrive sin succes til sit eget hårde arbejde og engagement.

2. Ekstern tilskrivning: Dette er, når folk tilskriver begivenheder eller oplevelser eksterne faktorer. En person kan f.eks. tilskrive sin succes til held eller timing.

3. Situationsbestemt tilskrivning: Dette er, når folk tilskriver begivenheder eller oplevelser til den specifikke situation, de var i. En person kan f.eks. tilskrive sin succes til det faktum, at han/hun havde et godt team at arbejde sammen med.

4. Dispositionel tilskrivning: Dette er, når folk tilskriver begivenheder eller oplevelser til stabile personlighedstræk. En person kan f.eks. tilskrive sin succes til sin egen intelligens eller sit eget talent.

Hvad er et eksempel på tilskrivning??

Et eksempel på tilskrivning er, når nogen tilskriver en anden person en bestemt kvalitet. Hvis nogen f.eks. siger “Hun er altid så glad”, vil de tilskrive den pågældende person kvaliteten af lykke.

Hvad er attribution i en sætning?

Attribution er processen med at identificere kilden til et stykke information eller en idé. I en sætning har tilskrivning typisk form af en sætning, der angiver, hvem der er ansvarlig for den information eller idé, der præsenteres. For eksempel: “Ifølge John var festen en stor succes.” I denne sætning fortæller tilskrivningsformuleringen “ifølge John” læseren, at oplysningerne om, at festen var en succes, kommer fra John. Uden denne tilskrivning ville læseren ikke vide, hvor oplysningerne kommer fra, og det ville være svært at afgøre, om man kan stole på dem eller ej.

Skriv en kommentar