Audiogram

Et audiogram er en graf, der viser omfanget af det høretab, som en person har på hvert øre. Resultaterne er plottet på en graf med de lavfrekvente lyde til venstre og de højfrekvente lyde til højre. Den lodrette akse viser lydtrykket i decibel, og den vandrette akse viser lydens frekvens.

Viser audiogrammet et høretab??

Et audiogram er en graf, der viser resultaterne af en høreprøve. Det viser, hvor godt en person kan høre forskellige lyde. Audiogrammet viser, om en person har et høretab.

Hvad er gode audiogramresultater?

Der er ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, da “gode” resultater afhænger af den enkeltes mål og forventninger. Generelt viser audiogramresultater, der viser normale eller næsten normale høretærskler (i.e., ikke mere end 25 dB høretab på tværs af alle testede frekvenser) betragtes som gode. Desuden skal resultater, der viser minimale ændringer i høretærsklerne over tid (i.e., ikke mere end 10 dB høretab over en årrække) anses også generelt for at være gode.

Hvad er høretab på et audiogram?

Høretab på et audiogram er et mål for, hvor godt en person kan høre lyde af forskellige frekvenser. Audiogrammet er en graf, der viser personens høretærskel ved forskellige frekvenser. Høretærsklen er den blødeste lyd, som en person kan høre. Audiogrammet viser, om en person har et høretab, og i så fald hvor alvorligt det er.

Hvad er de 4 typer af høretab??

Der findes fire typer af høretab: konduktivt høretab, sensorineuralt høretab, blandet høretab og centralt høretab.

Konduktivt høretab opstår, når lyden ikke kan bevæge sig effektivt gennem øregangen til trommehinden, eller når lydbølgerne ikke er i stand til at vibrere de små knogler i mellemøret. Denne type høretab skyldes normalt en blokering i øregangen, et perforeret trommehinde eller et problem med knoglerne (små knogler i mellemøret). Konduktivt høretab kan også skyldes væske i mellemøret, ørevoks eller et fremmedlegeme i øret.

Sensorineuralt høretab opstår, når der er skader på det indre øre eller på nervebanerne fra det indre øre til hjernen. Denne type høretab er normalt permanent. Sensorineuralt høretab kan være forårsaget af udsættelse for høj støj, visse lægemidler, hovedtraumer eller visse sygdomme.

Blandet høretab er en kombination af konduktivt og sensorineuralt høretab. Denne type høretab kan skyldes en kombination af flere faktorer, f.eks. en blokering i øregangen og skader på det indre øre.

Centralt høretab opstår, når der er skader på hørenerven eller på de dele af hjernen, der behandler lyd. Denne type høretab kan skyldes et slagtilfælde, en tumor eller visse sygdomme.

Skriv en kommentar