Auktionarius

En auktionarius er en person, der er bemyndiget af ejeren af en ejendom til at sælge ejendommen på offentlig auktion. Auktionshuse bruges typisk til at sælge fast ejendom, men kan også bruges til at sælge andre typer ejendom, f.eks. biler eller husdyr.

Auktionsmænd er typisk hyret af ejeren af den ejendom, der skal sælges. Ejeren af ejendommen fastsætter en reservepris, som er det mindste beløb, som ejendommen vil blive solgt for. Auktionarius starter derefter budgivningen ved en højere pris og fortsætter med at øge prisen, indtil en byder er villig til at betale reserveprisen. Ejendommen sælges derefter til den højestbydende.

Auktionarius skal have en licens for at kunne gennemføre auktioner. For at få licens skal auktionarius typisk gennemføre et uddannelsesprogram og bestå en eksamen.

Hvorfor taler auktionarius hurtigt?

Auktionarius taler hurtigt af flere grunde. Først og fremmest ønsker de at holde auktionen i et godt tempo. For det andet ønsker de at skabe en følelse af spænding og hastværk blandt køberne. Og for det tredje vil de sikre sig, at alle forstår, hvad der sker, og at alle buddene registreres. Ved at tale hurtigt kan de sikre sig, at auktionen forløber gnidningsløst, og at alle er på samme side.

Hvad siger en auktionarius??

Auktionarius bruger ofte en masse jargon og specielle udtryk, når han/hun taler om en auktion. Her er nogle almindelige udtryk, som du kan høre en auktionarius sige:

-Startbud: Dette er det mindste beløb, som du kan byde på en genstand.

-Stigninger: Dette er det beløb, som buddene vil stige med. Hvis startbuddet f.eks. er 100 dollars og trinene er 10 dollars, vil det næste bud være 110 dollars.

-Reserve: Dette er det mindste beløb, som sælgeren er villig til at acceptere for en vare. Hvis reservebeløbet ikke opfyldes, bliver varen ikke solgt.

-Køberens præmie: Dette er et ekstra gebyr, som køberen skal betale oven i det vindende budbeløb. Dette gebyr er normalt en procentdel af det vindende bud.

-Auktionarius’ sang: Det er den hurtige snak, som auktionsholdere taler, når de forsøger at få folk til at byde på en vare.

Hvordan taler man hurtigt som en auktionarius?

Der er ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål, da den bedste måde at tale hurtigt som en auktionarius på afhænger af den enkeltes naturlige talestil og evner. Der er dog nogle generelle tips, som kan hjælpe alle med at lære at tale hurtigere og mere som en auktionarius.

Nogle måder at tale hurtigere som en auktionarius på er bl.a:

– Tale i kortere sætninger og vendinger

– Undgå pauser og fyldord

– Holder et stabilt tempo og rytme

– Tale med selvtillid og energi

– Projektion af din stemme

– Øv, øv, øv, øv!

Hvad koster en auktionarius??

En auktionarius kan opkræve en provision, også kendt som køberpræmie, som er en procentdel af den endelige budpris for hvert solgt parti. Auktionarius kan også opkræve et gebyr for kataloger og andet materiale.

Skriv en kommentar