Autoklave

En autoklave er en maskine, der bruger damp til at sterilisere udstyr og forsyninger. Ved at fjerne skadelige bakterier og andre mikroorganismer hjælper autoklaver med at beskytte patienter mod infektioner. Autoklaver bruges også til at sterilisere medicinske instrumenter inden en operation.

Autoklaver varierer i størrelse og funktion, men alle bruger damp til at dræbe mikroorganismer. For at fungere fyldes en autoklave først med vand. Vandet opvarmes derefter for at skabe damp, som cirkuleres i hele kammeret. Når den ønskede temperatur er nået, lader man dampen komme i kontakt med de genstande, der skal steriliseres.

Efter et stykke tid slukkes autoklaven, og kammeret får lov til at køle af. Genstandene fjernes derefter og er sikre til brug.

Autoklaver skal betjenes i henhold til producentens anvisninger for at sikre korrekt sterilisering.

Hvad kan steriliseres i en autoklave?

Autoklaver kan sterilisere en række forskellige instrumenter og materialer, bl.a:

-Glasvarer

-Instrumenter af metal

-Plastinstrumenter

-Gummiartikler

-Dentalmaterialer

-Tekstiler

-Kirurgiske instrumenter

Hvad er forskellen mellem autoklave og sterilisering??

Autoklave og sterilisation er begge dekontamineringsmetoder, der anvendes til at fjerne alle mikroorganismer fra en given overflade. Den væsentligste forskel mellem de to er, at autoklave bruger damp under tryk til at dræbe mikroorganismer, mens sterilisation bruger enten tør varme eller kemikalier. Autoklave anses generelt for at være mere effektiv end sterilisation, da den er i stand til at dræbe alle mikroorganismer, herunder sporer.

Hvad er temperaturen i en autoklave?

Temperaturen i en autoklave kan variere alt efter model og producent, men er typisk mellem 121-134 grader celsius.

Hvad er de 3 typer af autoklave??

Der findes tre typer autoklaver:

1. Gravity autoklaver

2. Autoklaver med for-vakuum

3. Vakuumautoklaver

Skriv en kommentar