Autosome

Et autosom er et kromosom, som ikke er et kønskromosom. Mennesket har 22 par autosomer og et par kønskromosomer (X- og Y-kromosomerne). Autosomerne er nummereret groft sagt i rækkefølge efter deres størrelse, idet de første 22 par er autosomer og det 23. par er kønskromosomerne.

Mennesker har 22 par autosomer og et par kønskromosomer. Autosomerne er nummereret nogenlunde i rækkefølge efter deres størrelse. De første 22 par er autosomer, og det 23. par er kønskromosomerne (X- og Y-kromosomerne).

Hvert autosom har et unikt nummer. F.eks. er kromosom 1 det største autosom, og kromosom 22 er det mindste.

Hvert autosom bærer et unikt sæt gener. F.eks. indeholder kromosom 1 generne for blodtype, hårfarve og øjenfarve.

Generne på autosomer er anbragt lineært, og hvert gen har en bestemt placering (locus) på kromosomet.

Autosomer nedarves parvis, et fra hver forælder. Hvis en person f.eks. har to kopier af kromosom 1 (en fra hver af forældrene), siges vedkommende at være “homozygot” for dette kromosom. Hvis en person har to forskellige kromosomer (et fra hver forælder), kaldes vedkommende “heterozygot” for det pågældende kromosom.

Hvorfor hedder det autosom?

Et autosom er et kromosom, der ikke er et kønskromosom. Ordet autosom blev opfundet af den tyske biolog Wilhelm von Waldeyer-Hartz i 1891. Ordet autosom kommer af græsk auto- (selv) og some (krop), hvilket betyder, at det er et selvstændigt kromosom.

Hvad betyder autosomal?

Autosomal henviser til et kromosom, der ikke er et kønskromosom (X eller Y). Mennesker har 22 par autosomale kromosomer og et par kønskromosomer.

Hvad er de 22 autosomer??

Autosomerne er de 22 kromosomer, som ikke er kønskromosomerne X og Y. Autosomerne er nummereret 1-22, og hvert kromosom har et unikt nummer. Autosomerne er de kromosomer, der er ansvarlige for størstedelen af den genetiske information i en persons DNA.

Hvad er allosomer og autosomer?

Allosomer er kønskromosomer, mens autosomer er ikke-kønskromosomer. Hos pattedyr er der to allosomer, kaldet X og Y, som bestemmer et individs køn. Y-kromosomet indeholder et gen, der udløser udviklingen af mandlige egenskaber, mens X-kromosomet indeholder et gen, der udløser udviklingen af kvindelige egenskaber. Hos pattedyr har hannen ét allosom (Y-kromosomet) og ét autosom (X-kromosomet), mens hunnen har to allosomer (begge X-kromosomer). I andre organismer kan antallet og organiseringen af allosomer og autosomer variere.

Skriv en kommentar