Aversion

Aversion defineres som en stærk uvilje eller modvilje mod noget. Aversion er ofte kendetegnet ved følelser af afsky, afsky eller afsky. Aversion kan være rettet mod personer, genstande, situationer eller idéer. Aversion kan være medfødt eller indlært. Aversion kan være midlertidig eller permanent. Aversion kan være mild eller stærk.

Hvad er det modsatte ord for aversion?

Det modsatte ord for aversion er tiltrækning.

Hvad er synonym for aversion?

Der findes ikke et enkelt ord, der er et perfekt synonym for aversion, men der er flere ord, der kommer tæt på, herunder: distaste, dislike, loathing, og hatred.

Hvad er aversion eksempel?

Aversion kan defineres som en negativ følelse eller holdning, der er karakteriseret ved aversion, undgåelse eller afsky. Aversion kan være forårsaget af en række forskellige ting, herunder, men ikke begrænset til: frygt, afsky, had eller blot en stærk modvilje. Et eksempel på aversion ville være, hvis nogen havde en stærk modvilje mod edderkopper og undgik dem for enhver pris.

Hvad er aversion i psykologi?

Aversion i psykologi henviser til en stærk modvilje eller afsky over for noget. Aversioner kan læres gennem klassisk konditionering, hvor en ubehagelig stimulus parres med en ønsket stimulus, indtil den ønskede stimulus bliver associeret med den ubehagelige stimulus. Aversioner kan også være medfødte, hvilket betyder, at et individ er født med en naturlig aversion mod visse ting. Aversioner kan være midlertidige eller permanente, og de kan være milde eller intense.

Skriv en kommentar