Avogadro

I kemi er Avogadros konstant (symbol: N) antallet af bestanddelpartikler, normalt atomer eller molekyler, i en given mængde af et stof. Det er proportionalitetsfaktoren, der relaterer et stofs molare masse til massen af en prøve.

Generelt er Avogadros konstant antallet af partikler i et mol af et stof og har en værdi på 6.022140857 × 10^23 mol^-1. Denne værdi blev først bestemt af den franske kemiker Jean-Baptiste Perrin i 1909 og er opkaldt efter den italienske videnskabsmand Amedeo Avogadro.

Hvorfor er et mol 6.022 x10 23?

Et mol er den enhed, der anvendes til at måle mængden af et stof. Et mol af et stof indeholder 6.022 x10 23 molekyler eller atomer af dette stof. Dette tal er kendt som Avogadros tal og er en fundamental konstant i naturen.

Hvorfor kaldes det Avogadros tal?

I 1811 foreslog den italienske fysiker Amedeo Avogadro, at lige store mængder gasser ved samme temperatur og tryk indeholder lige mange molekyler. Denne hypotese blev kendt som Avogadro’s lov.

Avogadros tal er antallet af molekyler i et mol af et stof. Det er lig med 6.022 x 10^23. Tallet blev opkaldt efter Avogadro, da det var hans hypotese, der førte til dets opdagelse.

Er Avogadros tal nøjagtigt?

Det korte svar er, at Avogadros tal ikke er nøjagtigt, men det er meget, meget tæt på at være nøjagtigt.

Det lange svar er, at Avogadros tal er et meget vigtigt tal i kemi og fysik, og det er defineret som antallet af atomer i 12 gram kulstof-12. Dette tal er vigtigt, fordi det giver os mulighed for at relatere den makroskopiske verden (den verden, som vi kan se og røre ved) til den mikroskopiske verden (verden af atomer og molekyler).

Avogadros tal er ikke nøjagtigt, fordi vi ikke kender den nøjagtige masse af et kulstof-12-atom. Det bedste skøn over massen af et kulstof-12-atom er 12.000000000000000001 atomare masseenheder (amu). Hvis man bruger denne værdi for massen af et kulstof-12-atom, er Avogadros tal altså 6.022140857 x 10^23 atomer.

Denne værdi for Avogadros tal er meget tæt på at være nøjagtig, men den er ikke nøjagtig. Grunden til at den ikke er nøjagtig er, at man ikke kender værdien af kulstof-12 atomets masse nøjagtigt. Den værdi, som vi bruger for massen af et kulstof-12 atom, er blot et skøn.

Selv om Avogadros tal ikke er nøjagtigt, er det stadig et meget vigtigt tal, fordi det gør det muligt for os at relatere den makroskopiske verden til den mikroskopiske verden.

Hvad opdagede Avogadro?

I 1811 offentliggjorde Avogadro sin nu berømte artikel “On the Relationship Between the Volumes and Atoms of Gases” (Om forholdet mellem gasers volumen og atomer). I denne artikel foreslog han, at lige store mængder af forskellige gasser indeholdt lige mange atomer eller molekyler. Dette var en revolutionerende idé på det tidspunkt, da den fremherskende opfattelse var, at antallet af atomer i en gas var direkte proportionalt med dens volumen.

Avogadros opdagelse gjorde det muligt at udvikle den moderne forståelse af mol, som defineres som antallet af atomer i 12 gram kulstof-12. Denne opdagelse lagde også grunden til udviklingen af loven om den ideelle gas.

Skriv en kommentar