Babbling

Babbling er en fase i barnets udvikling, hvor spædbørn producerer meningsløse lyde. Dette sker typisk i alderen 6-12 måneder, når babyer er ved at lære at lave talelyde. Babbling kan være et tegn på, at et barn er ved at udvikle evnen til at producere tale, men det er endnu ikke forståeligt for andre.

Hvad er den første fase af babbling??

Den første fase af babbling er typisk kendetegnet ved produktion af reducerede stavelser, såsom “ba-ba” eller “da-da-da.”

Hvad mener vi med babbling??

Babbling er en fase i barnets udvikling, hvor spædbørn producerer forskellige lyde, som endnu ikke er ord. Dette begynder typisk omkring 6 måneders alderen og fortsætter indtil omkring 12 måneder, hvor spædbørn begynder at producere deres første ord.

Er pludren det samme som at tale?

Babbling er en forløber for tale. Det begynder typisk omkring 6 måneders alderen og består af gentagne lyde som f.eks. “ba” eller “da”.” Babbling er en måde for spædbørn at eksperimentere med deres stemmebånd på og lære lydene i deres modersmål. Til sidst vil pludren blive til rigtige ord og sætninger.

Hvad er babblingens stadier??

Babblingens stadier er typisk opdelt i fire kategorier: kanonisk babbling, varieret babbling, reduceret babbling og jargon.

Kanonisk babbling er det tidligste stadie af babbling og er kendetegnet ved produktion af gentagne konsonant-vokal (CV)-stavelser som f.eks. “ba-ba-ba-ba” eller “da-da-da-da-da”.”

Variegated babbling er det andet stadie af babbling og er karakteriseret ved produktion af en større variation af CV-stavelser samt ved begyndelsen af eksperimenter med andre lydkombinationer, såsom konsonant-konsonant-vokal-stavelser (CCV).

Redupliceret pludren er det tredje stadie af pludren og er kendetegnet ved den øgede produktion af CCV-stavelser samt ved begyndelsen af eksperimenter med intonation og betoningsmønstre.

Jargon er det fjerde og sidste stadie af pludren og er karakteriseret ved produktion af strenge af talelignende lyde, der endnu ikke kan genkendes som ord.

Skriv en kommentar