Backbone

En backbone er en netværksinfrastruktur, der giver en vej til udveksling af information mellem forskellige computersystemer. Den består typisk af en række indbyrdes forbundne routere og switche, der muliggør datatransmission mellem forskellige netværkssegmenter. Backbones kan være enten fysiske eller logiske, og de kan være enten statiske eller dynamiske.

Fysiske backbones er de faktiske hardwarekomponenter, der udgør netværket, f.eks. kabler og netværksudstyr. Logiske backbones er de softwarekomponenter, der sørger for forbindelsen mellem forskellige netværkssegmenter. Statiske backbones er backbones, der konfigureres manuelt og ikke ændres ofte, mens dynamiske backbones er backbones, der konstant ændres og tilpasses til netværkets behov.

Udtrykket “backbone” bruges ofte i flæng med “core network”.

Kan du spille GTA V på Backbone?

Nej, du kan ikke spille GTA V på Backbone. Backbone er ikke en kompatibel spilplatform.

Kan man bruge Backbone uden WIFI?

Ja, du kan bruge Backbone uden WIFI. Det kan dog være nødvendigt at anvende en anden tilgang til udvikling og/eller produktion afhængigt af kravene til din applikation.

Virker Backbone uden abonnement?

Ja, Backbone kan fungere uden abonnement, men det anbefales ikke. Abonnement giver modeller og samlinger mulighed for at holde styr på ændringer og give lyttere besked, når disse ændringer forekommer. Uden abonnement kan ændringer i dine data forblive uopdagede, hvilket kan føre til uoverensstemmelser i din applikation.

Bliver der en Backbone 2?

Der er ikke noget officielt bud på, om der kommer en Backbone 2.0 udgivelse. Projektets vedligeholdere har dog tilkendegivet, at de er åbne over for tanken om en større udgivelse i fremtiden. I mellemtiden fortsætter projektet med at udvikle sig og tilføjer nye funktioner med hver mindre udgivelse.

Skriv en kommentar