Barium

Barium er et kemisk grundstof med symbolet Ba og atomnummer 56. Det er det femte grundstof i gruppe 2 i det periodiske system, der er kendt som de alkaliske jordarters metaller. Barium er et blødt, sølvhvidt metal, der er meget reaktivt i nærvær af luft. Den findes i naturen kun i forbindelser, ikke i sin rene form. Den mest almindelige naturligt forekommende bariumforbindelse er bariumsulfat (BaSO4).

Barium har en massefylde på 4.Barium har en massefylde på 5 g/cm3 , hvilket gør det til det næstætteste grundstof efter radium. Det er et blødt metal med en Mohs-hårdhed på 1.25. Dets smeltepunkt er 725 °C, og dets kogepunkt er 1.841 °C. Barium er et medlem af de alkaliske jordarters metaller, en gruppe, der også omfatter magnesium, calcium, strontium og radium. Disse grundstoffer er alle relativt bløde, har lav massefylde og er meget reaktive i nærværelse af luft.

Barium er et særligt reaktivt grundstof, og dets forbindelser er meget ætsende. Bariumsulfat anvendes f.eks. som rottegift. Når barium indtages, kan det være giftigt, og det betragtes som en sundhedsrisiko.

Hvad sker der, når du drikker barium?

Barium er et kemisk grundstof med symbolet Ba og atomnummer 56. Det er det femte grundstof i gruppe 2 i det periodiske system, der er kendt som de alkaliske jordarters metaller.

Når du drikker barium, dækker det midlertidigt slimhinden i dit spiserør og din mave, så din læge bedre kan se dem på et røntgenbillede eller en CT-scanning. Barium optages ikke i kroppen, så det passerer ud af systemet med afføringen.

Indtagelse af barium kan give bivirkninger som forstoppelse, diarré og opkastninger. Du kan også have problemer med at synke og føle, at du har mad, der sidder fast i halsen. Disse bivirkninger er normalt midlertidige og forsvinder, når bariummet er gået ud af dit system.

Hvor er barium mest almindeligt forekommende?

Barium findes mest almindeligt i jordskorpen, specielt i mineralerne baryt og witherit. Det findes også i kullag og i olie- og gasfelter.

Er barium skadeligt for mennesker?

Der er ikke noget enkelt svar på dette spørgsmål, da bariums virkninger på menneskers sundhed kan variere afhængigt af eksponeringsniveauet og den enkeltes generelle helbredstilstand. Generelt anses barium ikke for at være skadeligt for mennesker ved lave eksponeringsniveauer. Høje eksponeringsniveauer kan dog føre til sundhedsproblemer som mavesmerter, diarré og opkastninger. I alvorlige tilfælde kan bariumforgiftning være dødelig.

Hvilke fødevarer har barium i dem?

Der er nogle få fødevarer, der indeholder barium, men det er ikke et almindeligt element i fødevarer. De fødevarer, der indeholder barium, er generelt grønne grøntsager, såsom spinat og broccoli. Barium kan også findes i nødder, f.eks. paranødder, og i visse fisk og skaldyr, f.eks. krabber og hummer.

Skriv en kommentar