Baron

En baron er et medlem af den laveste rang i adelsslægten. Baroner ejer typisk store godser og har betydelig politisk magt. De kaldes ofte “Lord” eller “Lady”. Baroner fødes typisk ind i deres stilling og arver ikke deres titel.

Findes der stadig baroner??

Ja, der findes stadig baroner. Faktisk findes der i øjeblikket mere end et dusin baroner i USA. De fleste af dem er medlemmer af den amerikanske adel, som er en social klasse, der består af personer, der har fået tildelt adelstitler af landets monark eller regering.

Udtrykket “baron” kan også bruges til at betegne et medlem af den britiske adel. I Det Forenede Kongerige er baroner typisk personer, der har fået tildelt titlen “Baron” af monarken. Der findes i øjeblikket mere end 190 baroner i Det Forenede Kongerige.

Hvem kaldes baron?

I Det Forenede Kongerige er en baron et medlem af den laveste rang i den britiske adel. Baroner omtales undertiden som “lords”, selv om denne brug teknisk set er ukorrekt. Baroner i Det Forenede Kongerige benævnes formelt “Baron X”, hvor “X” er deres efternavn.

I den engelske adelsslægt henviste udtrykket “baron” oprindeligt til en af kronens forpagtere, der havde sin jord direkte fra kongen, i modsætning til en godsejer, der havde sin jord fra en herremand. Ved en stævning udstedt af kong John i 1215 blev hver enkelt baron indkaldt til personligt at møde op i parlamentet. Fra 1327 var baronerne også forpligtet til at deltage i det kongelige råd.

Med tiden faldt baronernes magt i forhold til monarken, og i slutningen af det 14. århundrede var de fleste baroner enten blevet indlemmet i kongehuset eller havde helt mistet deres politiske magt. Den sidste baron, der blev indkaldt til parlamentet, var Thomas de la Warre i 1461.

Udtrykket “baron” anvendes også i en række andre sammenhænge, herunder som betegnelse for indehavere af visse adelstitler i andre lande, f.eks. i Tyskland (Freiherr), Italien (barone) og Portugal (barão).

Er en baron en mand eller en kvinde?

En baron er en mandlig adelsmand.

Hvilken rang er en baron??

Baron er en adelstitel, der ofte er forbundet med jordejendom og arvelig adelsstilling, og som er lavere rangeret end grever og højere rangeret end riddere. I det britiske peerage-system er en baron den laveste af de fem peer-ranger, som omfatter baron, greve, marquess, hertug og prins.

Skriv en kommentar