Barrage

En spærreild er et stort antal projektiler, der affyres i hurtig rækkefølge over en kort tidsperiode. Spærreild bruges ofte til at skabe et “ildtæppe”, der kan blokere en fjendes fremrykning eller give dækning for egne tropper. Ordet “dæmning” kommer af det franske ord for “barriere”.”

Hvad er et eksempel på en dæmning??

En dæmning er en type dæmning, der bruges til at lagre vand i et reservoir. Dæmningen er bygget på tværs af en flod, og vandet får lov til at løbe ind i reservoiret bag dæmningen. Reservoiret kan derefter bruges til at levere vand til en nærliggende by.

Hvordan siger man spærreild??

Barrage kan udtales på flere forskellige måder, afhængigt af konteksten og regionen. I Nordamerika udtales det typisk “bə-RAHZH” eller “bə-RAJ”. I Storbritannien udtales det “bə-RAHZH” eller “bə-RAGG”.

Hvad er brugen af barral?

En dæmning er en struktur, der er bygget på tværs af en flod for at kontrollere vandgennemstrømningen. Spærreværker kan anvendes til en række forskellige formål, herunder kunstvanding, oversvømmelseskontrol, vandkraftproduktion og navigation.

Hvordan bruger man spærring i en sætning??

Ordet dæmning kan bruges som et navneord eller et verbum og har et par forskellige betydninger. Som navneord kan det henvise til en kontinuerlig og overvældende strøm af noget, som regel noget ubehageligt (f.eks. kritik, spørgsmål eller kugler). Det kan også henvise til en dæmning eller en barriere, der er bygget for at holde vand tilbage. Som verbum kan det betyde at bombardere nogen med noget (f.eks. spørgsmål eller kritik) eller at bygge en barriere (normalt af jord eller beton) for at holde vand tilbage.

Her er nogle eksempler på, hvordan ordet dæmning kan bruges i en sætning:

Som navneord:

Den kritik, han modtog, var en spærreild af negativitet.

De spørgsmål, hun stillede, var en spærreild af personlige forespørgsler.

Som verbum:

Han spærrede hende inde med spørgsmål.

De barragede fjenden med kugler.

De vil spærre området af med beton for at holde vandet tilbage.

Skriv en kommentar