Basal

Basal henviser til den nederste eller laveste del af noget. Det kan også beskrive grundlaget eller fundamentet for noget. I anatomi henviser basal til den nederste eller laveste del af et organ eller en struktur.

Hvad betyder basal i anatomi?

Basal henviser til bunden eller basen af noget. I anatomi bruges dette udtryk ofte til at beskrive det nederste lag af celler i et væv eller organ. F.eks. er det basale lag af hudceller det lag, der er i kontakt med det underliggende væv.

Hvad betyder basalplade?

Basalniveau er den mængde af et stof, der er til stede i kroppen på et givet tidspunkt. Det måles normalt i blod eller plasma.

Hvordan bruger man basal i en sætning?

Ordet “basal” kan bruges på en række forskellige måder. Det kan f.eks. bruges til at beskrive den laveste eller mest fundamentale del af noget. Man kan f.eks. sige “hudens basallag”.” Det kan også bruges til at beskrive noget, der er væsentligt eller uundværligt. Man kan f.eks. sige “et basalt behov som mad eller husly.”

Hvad er basal i biologi?

Basal i biologien henviser til den nederste eller nederste del, overflade eller lag af noget. F.eks. er den basale overflade af en celle den overflade, der er i kontakt med den ekstracellulære matrix. Den basale lamina er et lag af den ekstracellulære matrix, der udskilles af epitelcellerne.

Skriv en kommentar