Basilica

En basilika er en stor og statelig kirkebygning, typisk med et skib og sideskib, et tværskib og ofte en forhøjet apsis. Ordet “basilika” kommer af det græske ord βασιλική (basilikē), der betyder “kongelig”, “kejserlig” eller “regerende”, og henviser til, at tidlige kristne basilikaer ofte blev bygget på ordre af romerske kejsere.

Det karakteristiske træk ved en basilika er dens rektangulære plan med et langt skib flankeret af to eller flere kortere sideskib på hver side. Skibet er typisk beklædt med rækker af søjler eller piller, som bærer et kloster (en række øverste vinduer) og et trætag. Skibene er ofte adskilt fra skibet af en arkade (en række buer). Basilikaen kan også have en apsis i den ene eller begge ender, som typisk indeholder en forhøjet platform og et sæde til biskoppen.

Basilikaer blev oprindeligt designet som offentlige mødesteder, og mange tjener stadig dette formål i dag. De er også almindeligt anvendt i kirker, retsbygninger og andre offentlige bygninger.

Hvad er formålet med en basilika??

En basilika er en kirkebygning med et skib (kirkens hoveddel) og to eller flere sideskibene (dele af kirken, der er adskilt af søjler eller piller). Ordet “basilika” kommer af det græske ord βασιλική (basilikē), som betyder “kongelig”, “kejserlig” eller “regerende”. I det gamle Rom blev basilikaer brugt som retslokaler, lovskoler og offentlige mødesteder. I den tidlige kristne æra blev basilikaer også brugt som steder for tilbedelse. Ordet “basilika” bruges nu om en lang række forskellige kirkebygninger, herunder også kirker, der ikke har den traditionelle basilikaudformning.

Hvad er forskellen mellem kirke og basilika??

Der er ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, da der ikke findes en universelt accepteret definition af begge begreber. Generelt er en kirke dog typisk en bygning, der bruges til kristen gudstjeneste, mens en basilika er en type kirkebygning, der typisk er større og mere udsmykket end en almindelig kirke.

Er en basilika en katolsk kirke?

En basilika er en kirke, der af paven er udpeget som et særligt sted for tilbedelse. Ordet “basilika” stammer fra det græske ord for “kongeligt palads”, og disse kirker er ofte nogle af de smukkeste og mest historiske bygninger i den katolske verden. Mange af dem er flere hundrede år gamle, og nogle af dem stammer endda helt tilbage fra kristendommens tidlige dage. Der er fire hovedtyper af basilikaer, og de findes alle i den katolske kirke: Mindre basilikaer, som er mindre kirker, der er blevet udpeget som særlige steder for tilbedelse; større basilikaer, som er større kirker, der har fået denne betegnelse; pavelige basilikaer, som er kirker, der er under pavens direkte jurisdiktion; og patriarkalske basilikaer, som er kirker, der er under en patriarks (lederen af en østlig katolsk kirke) jurisdiktion.

Hvad er højere end en basilika?

Der findes ingen formel arkitektonisk rangordning over basilika-niveauet. I den katolske kirke er en basilika en kirke, der af paven er blevet tildelt en særlig kirkelig betegnelse. basilikaer er typisk store, rummelige kirker med fremtrædende midterskibe. De bruges ofte til vigtige ceremonier og begivenheder.

Skriv en kommentar