Bastion

En bastion er en fremspringende del af en befæstning eller anden forsvarsstruktur, f.eks. en mur eller en port. Den adskiller sig fra et gardin, som er den ikke fremspringende hovedmur i en struktur. Bastioner dannes normalt ved bygningens hjørner, men kan også være placeret andre steder langs væggene.

Hvad er en bastion i samfundet?

En samfundets bastion er en gruppe eller institution, der anses for at være en højborg for traditionelle værdier og overbevisninger. Det kan f.eks. være en religiøs organisation, et politisk parti eller en social klub. Udtrykket bruges ofte negativt om grupper, der anses for at være ude af trit med det moderne samfund eller for konservative.

Er Bastian et ord?

Nej, “Bastian” er ikke et ord.

Hvad er synonymet for bastion?

En bastion er en befæstning eller et bolværk, typisk en del af en forsvarsmur.

Hvad er kendt som bastian?

Bastion er et begreb, der anvendes inden for befæstning til at beskrive en fremspringende del af en befæstning, hvorfra der kan affyres forsvarsild. Bastionen er en af de vigtigste dele af en befæstning, da den gør det muligt for forsvarerne at dække et stort område og forhindre fjenden i at angribe befæstningen fra siden eller bagfra.

Hvad er en bastion i en borg?

En bastion er en form for befæstning, der rager ud fra hovedmurene på et slot. Bastioner blev først brugt i middelalderen, og deres formål var at beskytte borgen mod angribere. Bastionen ville rage ud fra borgens mure, og det ville give forsvarerne et bedre udsigtspunkt til at skyde på angriberne. Angriberne ville også have sværere ved at komme forbi bastionen, da de ville blive udsat for mere ild fra forsvarerne.

Skriv en kommentar