Bat

En flagermus er et lille, bevinget pattedyr af ordenen Chiroptera. Flagermus er de eneste pattedyr, der er i stand til at flyve. De findes i tropiske og tempererede klimaer over hele verden.

Flagermus har en kropsstørrelse, der varierer fra 3 til 30 cm (1.2 til 12 tommer), med et vingefang på 8 til 1.5 m (26 til 59 in). De fleste flagermusarter er nataktive og lever af insekter, frugter eller nektar. Flagermus er vigtige bestøvere og frøspreddere. De betragtes nogle gange som skadedyr, fordi de kan invadere hjem for at finde føde eller ly.

Flagermus er intelligente dyr, der er i stand til at løse komplekse problemer. De bruger ekkolokalisering til at navigere og finde føde. Nogle flagermusarter er sociale og lever i store kolonier med op til flere millioner individer.

Er flagermus skadelige?

Flagermus er ikke skadelige. Faktisk er de meget gavnlige for miljøet. De er med til at kontrollere insektpopulationer og spiller en vigtig rolle i bestøvningen af planter.

Er flagermus venlige?

Flagermus er generelt venlige dyr, men der er dog undtagelser. De er kendt for at sidde i nærheden af mennesker og har endda været kendt for at dele deres sovepladser med andre dyr, herunder fugle, gnavere og krybdyr. De er også kendt for at spise insekter, hvilket kan være til gavn for mennesker.

Gøer flagermus??

Nej, flagermus gøer ikke. Flagermus laver en lang række forskellige lyde, men disse lyde er alle meget forskellige fra lyden af en hund, der gøer.

Hvilken art er en flagermus?

Der findes over 1.200 arter af flagermus, hvilket gør dem til den næststørste orden af pattedyr. Flagermus findes på alle kontinenter undtagen Antarktis. Langt de fleste flagermusarter er insektædere, hvilket betyder, at de primært spiser insekter. Nogle få arter af flagermus er frugtspisere, og nogle arter lever endda af blod.

Skriv en kommentar