Battered

Udtrykket “mishandlet” henviser til en person, der er blevet fysisk mishandlet, typisk af en partner eller ægtefælle. Denne type misbrug kan omfatte slag, spark, slag, slag, kvælertag og andre former for fysisk vold. Det kan også omfatte følelsesmæssig mishandling, såsom trusler, skældsord og kontrollerende adfærd.

Mishandlede personer føler sig ofte bange, hjælpeløse og alene. De kan give sig selv skylden for misbruget, og de kan have svært ved at forlade forholdet. Hvis du befinder dig i et misbrugsforhold, er det vigtigt at få hjælp.

Hvilken slags ord er battered?

Battered er et ord, der kan bruges som tillægsord eller udsagnsord. Når det bruges som adjektiv, betyder det, at noget er beskadiget eller skadet. Når det bruges som verbum, betyder det at ramme eller slå noget gentagne gange.

Hvad betyder mishandlet på slang?

Udtrykket “mishandlet” bruges ofte til at beskrive noget, der er i dårlig stand, som regel som følge af overdreven brug eller manglende pasning. Det kan også henvise til noget, der er blevet beskadiget eller ødelagt.

Hvad betyder det, når en kvinde bliver mishandlet?

Udtrykket “mishandlet kvinde” henviser generelt til en kvinde, der er blevet fysisk mishandlet af en mand. Udtrykket kan også referere til en kvinde, der er blevet psykisk misbrugt, eller en kvinde, der er blevet misbrugt på anden vis af en mand.

Hvad er synonymt med battered ‘?

Der findes ikke ét perfekt ord til at beskrive betydningen af “ramt”, men nogle mulige synonymer omfatter “beskadiget”, “ødelagt”, “ødelagt”, “ødelagt” eller “ødelagt.”

Skriv en kommentar