Bauxit

Bauxit er en sedimentær bjergart med et højt indhold af aluminium. Det er den primære malm af aluminium og findes typisk i tropiske eller subtropiske klimaer. Bauxit er en rødbrun eller solbrændt sten med en smuldrende struktur. Det anvendes i en række industrielle og bygningsmæssige anvendelser.

Hvilket land er rigt på bauxit?

Det land med de største bauxitreserver er Guinea med 7 400 mio. tons i 2011. Australien kommer på andenpladsen med 5 000 millioner tons. Andre lande med store reserver omfatter Brasilien (3.500 millioner tons), Jamaica (2.900 millioner tons) og Indien (2.600 millioner tons).

Er bauxit en jernmalm??

Nej, bauxit er ikke en jernmalm. Jernmalm er sten og mineraler, hvorfra metallisk jern kan udvindes økonomisk. De vigtigste jernmalme er hæmatit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4), goethit (FeO(OH)), limonit (FeO(OH)).n(H2O)) eller siderit (FeCO3). Bauxit er dog ikke en jernmalm, da den indeholder mindre end 50 % jernoxid.

Er bauxit skadeligt for mennesker?

Bauxit er ikke skadeligt for mennesker. Eksponering for høje niveauer af bauxitstøv kan dog forårsage åndedrætsbesvær.

Hvor findes bauxit?

Langt størstedelen af bauxit findes i tropiske klimaer, især i Afrika og Sydamerika. Andre betydelige reserver findes i Australien, Indien, Kina og Sovjetunionen.

Skriv en kommentar