Benchmark

Et benchmark er et referencepunkt, som andre ting kan måles eller sammenlignes med. Det kan være en absolut værdi, f.eks. et specifikt tal eller en score, eller en relativ værdi, f.eks. en procentdel eller et forhold.

Benchmarks anvendes ofte i erhvervslivet og i forbindelse med investeringer til at vurdere resultater eller sammenligne investeringer. En virksomhed kan f.eks. sammenligne sine salgstal med branchebenchmarks for at se, hvordan den klarer sig i forhold til sine konkurrenter. En investor kan sammenligne en akties præstation med et benchmark-indeks, som f.eks. S&P 500, for at se, hvordan aktien klarer sig i forhold til det bredere marked.

Der findes mange forskellige typer af benchmarks, og de kan tilpasses til at opfylde de specifikke behov i en bestemt situation. Nogle almindelige benchmarks omfatter finansielle nøgletal som f.eks. investeringsafkast (ROI) eller indtjening pr. aktie (EPS) eller målinger af kundetilfredshed eller medarbejderproduktivitet.

Hvorfor kaldes det benchmark??

Udtrykket “benchmark” stammer fra landmåling og ingeniørvidenskab, hvor et benchmark er et fysisk objekt, f.eks. et søm eller en pæl, der bruges til at markere et referencepunkt for målinger.

Inden for databehandling er et benchmark en test, der anvendes til at evaluere et computersystems ydeevne. Benchmarks bruges typisk til at sammenligne forskellige systemers ydeevne eller til at sammenligne et systems ydeevne med et referencepunkt.

Udtrykket “benchmark” bruges også mere generelt om enhver standard, som noget kan måles eller sammenlignes med.

Hvad er synonymet for benchmark?

Et benchmark henviser til en standard eller et referencepunkt, som ting kan måles eller sammenlignes i forhold til. Det kan bruges som et verbum, hvilket betyder at måle eller sammenligne med et benchmark. Synonymer for benchmark er bl.a. standard, målestok, teststen og kriterium.

Hvad er et eksempel på et benchmark??

Et benchmark er et referencepunkt, som man kan sammenligne ting med. Det kan være en standard, et mål eller en metrik.

Hvad bruges et benchmark til?

Et benchmark er et referencepunkt, som andre ting kan sammenlignes med. I erhvervslivet kan et benchmark bruges til at måle en virksomheds præstationer i forhold til konkurrenterne eller til at opstille mål for fremtidige præstationer. Inden for finanssektoren anvendes et benchmark til at måle en investerings præstation i forhold til et passende markedsindeks.

Skriv en kommentar