Bestikkelse

Bestikkelse er en handling, hvor man giver eller lover at give noget af værdi for at påvirke en anden persons handlinger eller meninger.

Bestikkelse bruges ofte til at opnå en fordel i erhvervslivet eller i politik, men kan også gives til gengæld for personlige tjenester eller favoriseringer.

Bestikkelse kan tage mange former, herunder penge, gaver, lån, job, kontrakter eller seksuelle ydelser.

Den person, der giver bestikkelse, kaldes “bestikkeren”, og den person, der modtager bestikkelse, kaldes “bestikkeren”.

Bestikkelse er en forbrydelse i mange lande, og straffene for bestikkelse kan være meget strenge.

Er bestikkelse godt eller skidt??

Der er ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, da det afhænger af individuelle omstændigheder og holdninger. Nogle mennesker mener måske, at bestikkelse er et nødvendigt onde for at få tingene gjort, mens andre måske ser det som en uacceptabel praksis, der fører til korruption og uretfærdighed. I sidste ende er det en personlig beslutning, om man vil bestikke eller ej.

Hvorfor er bestikkelse ulovligt?

Bestikkelse er ulovlig, fordi den er en form for korruption. Korruption er misbrug af magt til personlig vinding. Det er et alvorligt problem, fordi det kan undergrave tilliden til regeringen, forvride økonomien og underminere retsstaten.

Bestikkelse er at tilbyde, love, give, acceptere eller anmode om noget af værdi for at påvirke en embedsmands handlinger i forbindelse med udførelsen af hans eller hendes offentlige pligter. Det er en form for korruption, og det er ulovligt, fordi det underminerer retsstatsprincippet og princippet om lighed for loven.

Der er en række grunde til, at bestikkelse er ulovlig. For det første er bestikkelse en form for korruption. Korruption er misbrug af magt til personlig vinding. Det er et alvorligt problem, fordi det kan undergrave tilliden til regeringen, forvride økonomien og underminere retsstaten. For det andet undergraver bestikkelse princippet om lighed for loven. Bestikkelse giver den person, der betaler bestikkelse, en urimelig fordel i forhold til andre, der ikke betaler bestikkelse. For det tredje kan bestikkelse forvride økonomien. Når offentlige embedsmænd tager imod bestikkelse, handler de normalt ikke i landets bedste interesse. De kan f.eks. tildele kontrakter til virksomheder, der ikke er de mest effektive, eller som ikke giver mest valuta for pengene. Dette kan føre til højere omkostninger for regeringen og i sidste ende for skatteyderne.

Straffen for bestikkelse varierer fra land til land, men den kan være meget hård. I nogle lande er folk, der er dømt for bestikkelse

Hvad er nogle eksempler på bestikkelse??

Bestikkelse er den handling at tilbyde, love, give eller acceptere en økonomisk eller anden fordel for at tilskynde eller påvirke en person i en betroet stilling, f.eks. en offentlig embedsmand, en jurist eller en vælger, til at handle, træffe en beslutning eller stemme.

Bestikkelse er ulovligt i de fleste jurisdiktioner. Det defineres ofte som at give penge eller andre værdifulde modydelser for at påvirke en embedsmands eller en anden person i en tillids- eller magtposition i sine handlinger.

Eksempler på bestikkelse er bl.a:

-En offentlig embedsmand, der tager imod bestikkelse til gengæld for at tildele en kontrakt til en bestemt virksomhed

-En politiker, der tager imod et kampagnebidrag til gengæld for at stemme for et bestemt lovforslag

-En dommer, der accepterer bestikkelse for at give en bestemt part ret i en civil sag

-En jurymedlem, der tager imod bestikkelse for at afsige en dom til fordel for en bestemt part i en straffesag

-En vælger, der tager imod bestikkelse for at stemme på en bestemt kandidat ved et valg

Hvad betragtes som bestikkelse?

Der findes ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål, da det kan variere afhængigt af kontekst og sted. Generelt kan bestikkelse dog defineres som en betaling eller gave, der tilbydes for at overtale nogen til at gøre noget, som de normalt ikke ville gøre, eller for at påvirke dem til at handle på en bestemt måde. Det kan være noget så simpelt som at betale en ven for at gøre dine pligter for dig, eller det kan være en mere alvorlig handling som f.eks. at bestikke en politiker til at stemme på en bestemt måde.

Skriv en kommentar