Bi

Bier er flyvende insekter, der er nært beslægtet med hvepse og myrer, og de er kendt for deres rolle i bestøvning og for at producere honning. Der er næsten 20.000 kendte arter af bier i syv til ni anerkendte familier, selv om mange af disse er ved at blive omklassificeret. De findes på alle kontinenter undtagen Antarktis.

Er en bi aseksuel??

Nej, en bi er ikke aseksuel. En bi er et eusocial insekt, der lever i kolonier. Kolonien består af en dronning, som er det eneste seksuelt aktive medlem, og mange sterile hunarbejdere. Arbejderne tager sig af dronningen og kolonien, og de samler også nektar og pollen.

Kan bierne stole på dig??

Der er ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, da bier er meget intelligente væsner, og hver enkelt bi kan have sin egen mening om sagen. Generelt er bier dog utroligt tillidsfulde væsner, og hvis du viser dem respekt og omsorg, er det meget sandsynligt, at de vil stole på dig til gengæld.

Hvad er 10 fakta om bier?

1. Bier er flyvende insekter, der er nært beslægtet med hvepse og myrer.

2. Der findes over 20.000 kendte arter af bier.

3. Bier findes på alle kontinenter undtagen Antarktis.

4. Bier spiller en vigtig rolle i bestøvningen og er ansvarlige for bestøvningen af mange forskellige typer planter og afgrøder.

5. Bier er i stand til at se ultraviolet lys, hvilket hjælper dem med at finde nektar i blomsterne.

6. Bier har en god lugtesans og kan opfatte blomsterduften på op til en kilometers afstand.

7. En bi har en gennemsnitlig levetid på ca. 6 uger.

8. Bier er sociale insekter og lever i kolonier, der kan indeholde op til 60.000 bier.

9. Bidronningen er den eneste bi i kolonien, der er i stand til at formere sig.

10. Bierne er truet af en række faktorer, herunder tab af levesteder, pesticider og klimaændringer.

Hvorfor stikker bierne??

Når en bi føler sig truet, stikker den. Biens brod er faktisk en modificeret æglægningsorgan, en modificeret æglægningsorgan. Når bien stikker, sprøjter den en gift ind i offeret. Denne gift bruges til at beskytte biens bistade mod rovdyr.

Skriv en kommentar