Bibliografi

En bibliografi er en liste over bøger, artikler og andre kilder, der er blevet brugt til at undersøge et emne. Den kan også betegnes som en referenceliste. En bibliografi indeholder normalt oplysninger som forfatter, titel, udgivelsesdato og forlag.

Hvad er bibliografi vs citation?

Bibliografi og citat er begge udtryk, der bruges til at beskrive den liste over kilder, der er anvendt i en forskningsopgave. En bibliografi er en liste over alle de kilder, der er brugt i en opgave, mens et citat er en henvisning til en specifik kilde.

Hvordan skriver jeg en bibliografi??

En bibliografi er en liste over kilder, der er blevet brugt til at skrive en artikel eller et andet dokument. Kilderne kan være bøger, artikler, websteder osv. Hver kilde har et bestemt format, som skal følges.

For at skrive en bibliografi skal du starte med at opregne kilderne i alfabetisk rækkefølge. For hver kilde skal du derefter angive forfatterens navn, titlen på værket, datoen for udgivelsen og URL-adressen eller et andet sted, hvor den kan findes. Til sidst skal du give en kort beskrivelse af hver kilde.

Hvad er der i en bibliografi eksempler?

Når du skriver en opgave, er det vigtigt at medtage en bibliografi til sidst. Dette er en liste over alle de kilder, som du har brugt i din opgave, og den kan være et meget nyttigt redskab for andre, der ønsker at finde ud af mere om emnet. Her er nogle ting, som du kan finde i et eksempel på en bibliografi:

-forfatterens navn

-titlen på værket

-Datoen for offentliggørelsen

-URL-adressen eller andre oplysninger om, hvor den kan findes online

-En kort beskrivelse af værket

Hvad er de 3 typer bibliografi??

Der findes tre hovedtyper af bibliografier:

1. Citerede værker: Dette er en liste over alle de kilder, du har brugt i din opgave.

2. Referencer: Dette er en liste over alle de kilder, som du har konsulteret i din forskning.

3. Bibliografier: Dette er en liste over alle de kilder, du har brugt i din opgave, og alle andre relevante kilder, du har fundet.

Skriv en kommentar