Bidirektionel

Udtrykket “bidirektionel” henviser til et kommunikationssystem eller enheder, der kan sende og modtage data. Dette er i modsætning til unidirektionelle systemer, som kun kan sende data. Bidirektionelle systemer anvendes almindeligvis i netværk, hvor data kan sendes og modtages i begge retninger.

Hvad betyder et bidirektionelt forhold?

Et bidirektionelt forhold betyder, at to ting er forbundet med hinanden. De kan være forbundet direkte eller indirekte gennem en anden ting.

Hvad betyder bidirektionel i forskning?

Bidirektionel betyder, at en forskningsundersøgelse er designet til at undersøge både årsag og virkning. Med andre ord undersøger undersøgelsen ikke blot, hvordan en bestemt eksponering (f.eks. rygning) påvirker et helbredsresultat (f.eks. lungekræft), men også hvordan helbredsresultatet påvirker eksponeringen. Denne type undersøgelse er vigtig, fordi den kan bidrage til at identificere potentielle årsagssammenhænge mellem eksponering og resultat.

Hvad er et bidet eksempel?

Et bidirektionelt eksempel er en type datastruktur, der giver mulighed for effektiv gennemløb i begge retninger. Dette opnås ofte ved at bruge en linked list datastruktur.

Hvad er et andet ord for bidirektionel?

Ordet “bidirektionelt” betyder “i stand til at bevæge sig eller forekomme i to retninger.” En tovejsrelation er altså en relation, hvor begge parter kan påvirke hinanden. Dette ord bruges ofte i forbindelse med relationer mellem mennesker, men det kan også bruges til at beskrive relationer mellem ting.

Skriv en kommentar