Biennium

Et biennium er en periode på to år. Det bruges almindeligvis som tidsramme for budgettering og planlægning i organisationer, da det giver en mere præcis langsigtet prognose end et enkelt år.

Udtrykket “biennium” er afledt af det latinske ord for “to år”, biennium.

Hvad betyder “fortsat toårig”??

Et biennium er en toårig periode. I lovgivningsmæssig forstand er et biennium perioden mellem den ene lovgivende forsamlings første møde og den næste lovgivende forsamlings første møde. I USA begynder den første session i en ny kongres f.eks. altid den 3. januar i ulige år. Således vil en kongres’ “første biennium” være perioden mellem den 3. januar i et ulige år og den 3. januar i det næste ulige år.

Hvor ofte er et biennium?

Et biennium er en periode på to år.

Hvad er et biennium inden for jura?

Et biennium er en toårig periode. Inden for jura kan et biennium henvise til:

* Den toårige periode mellem en lovgivende forsamlingens møder

* Den toårige periode, som en dommer eller dommerfuldmægtig er formand for

* Den toårige periode, i hvilken en bestemt lov er i kraft

Hvad er den aktuelle toårige periode??

Den nuværende toårsperiode er den toårige periode, der begyndte den 1. juli 2019 og slutter den 30. juni 2021.

Skriv en kommentar