Bimetal

Et bimetal (eller bimetallisk) bånd består af to lag af forskellige metaller, som er bundet sammen. Metallerne udvider og trækker sig sammen med forskellige hastigheder ved temperaturændringer, hvilket får båndet til at bøje sig. Bimetalstrimler anvendes i mange applikationer, f.eks. termostater og temperaturfølsomme afbrydere.

Hvad er bimetal i køleskab?

Bimetall er et materiale, der består af to forskellige metaller, der er bundet sammen. De to metaller udvider og trækker sig sammen med forskellig hastighed, når de udsættes for varme og kulde, hvilket får bimetallet til at bøje sig. Denne bøjning kan bruges til at skabe en afbryder, der tændes, når temperaturen bliver for varm, eller til at skabe en termostat, der tænder eller slukker et apparat, når temperaturen bliver for høj eller for lav.

Hvad er bimetalanordning?

En bimetalanordning er en anordning, der er fremstillet af to forskellige metallag, som har forskellige varmeudvidelseskoefficienter. Dette resulterer i, at de to metallag udvider og trækker sig sammen med forskellig hastighed, når de udsættes for temperaturændringer. Den mest almindelige anvendelse af bimetalanordninger er i termostater, hvor de to metallag bruges til at skabe en kontakt, der aktiveres, når temperaturen når et bestemt punkt.

Hvad er bimetaleffekt?

Bimetaleffekten er et fænomen, der opstår, når to forskellige metaller er i kontakt med hinanden. Når de to metaller er i kontakt, vil de danne et galvanisk par. Dette par vil skabe en lille elektrisk strøm, der vil flyde mellem de to metaller. Strømmen får de to metaller til at varme op, og varmen får de to metaller til at udvide sig med forskellig hastighed. Ekspansionen vil få de to metaller til at blive deformeret, og deformationen vil få den elektriske strøm til at flyde i en anden retning.

Hvad er typer af bimetalstyring??

Der findes to hovedtyper af bimetalkontrol:

1. Termisk bimetalstyring

2. Magnetisk bimetalstyring

Termisk bimetalstyring anvender en bimetallisk strimmel eller skive, der er følsom over for temperaturændringer. Båndet eller skiven er forbundet til en afbryder, der aktiveres, når båndets eller skivens temperatur når en bestemt tærskelværdi. Termisk bimetalstyring anvendes ofte i husholdningsapparater såsom kaffemaskiner og brødristere.

Magnetisk bimetalstyring anvender en bimetallisk strimmel eller skive, der er følsom over for magnetfelter. Båndet eller skiven er forbundet til en kontakt, der aktiveres, når båndets eller skivens magnetfeltstyrke når en bestemt tærskelværdi. Magnetisk bimetalstyring anvendes ofte i industrielle applikationer som f.eks. motorer og generatorer.

Skriv en kommentar