Biogeokemisk

Et biogeokemisk stof er et kemisk element eller en kemisk forbindelse, der findes i levende organismer, og som påvirker deres vækst, udvikling og stofskifte. Disse kemikalier omfatter næringsstoffer, hormoner, vitaminer og enzymer. De kan findes i miljøet, i fødevarer eller i kroppen.

Hvorfor kaldes det biogeokemiske kredsløb?

Biogeokemiske kredsløb er en type kulstofkredsløb, der omfatter udveksling af energi og stof mellem biosfæren, lithosfæren, hydrosfæren og atmosfæren. Udtrykket “biogeokemisk” kommer af de græske ord “bios” (liv) og “geo” (jord) og henviser til det faktum, at disse kredsløb involverer både levende organismer og det fysiske miljø.

Hvad er de 4 biogeokemiske kredsløb??

1. Vandkredsløbet beskriver vandets bevægelse mellem atmosfæren, landjorden og havene. Dette kredsløb drives af solens energi, som fordamper vand fra havene og landjorden. Denne vanddamp kondenserer til sidst og falder tilbage til overfladen som nedbør.

2. Kulstofkredsløbet beskriver bevægelsen af kulstof mellem atmosfæren, jorden og havene. Denne cyklus er drevet af både naturlige og menneskelige processer. F.eks. optager planternes fotosyntese kuldioxid fra atmosfæren og bruger det til at skabe kulhydrater. Når dyr spiser planter, frigiver de kuldioxid tilbage til atmosfæren. Ved afbrænding af fossile brændstoffer frigives der også kuldioxid i atmosfæren.

3. Kvælstofkredsløbet beskriver bevægelsen af kvælstof mellem atmosfæren, landjorden og havene. Dette kredsløb er drevet af både naturlige og menneskelige processer. For eksempel omdanner kvælstoffikserende bakterier kvælstofgas til en form, der kan bruges af planter. Når dyr spiser planter, frigiver de kvælstof tilbage til atmosfæren. Ved afbrænding af fossile brændstoffer frigives også nitrogenoxider til atmosfæren.

4. Fosforkredsløbet beskriver fosforens bevægelse mellem atmosfæren, landjorden og havene. Dette kredsløb er drevet af både naturlige og menneskelige processer. For eksempel forvitrer fosforholdige mineraler fra sten og ender i sidste ende i søer og oceaner. Når planter og dyr dør, nedbrydes deres fosforholdige kroppe af bakterier, hvorved fosfor frigives tilbage til miljøet.

Hvad er et biogeokemisk eksempel?

Et biogeokemisk eksempel er en kemisk eller fysisk proces, der finder sted i et økosystem og påvirker miljøet.

Hvad er et andet ord for biogeokemisk kredsløb??

Ordet “biogeokemisk” kan erstattes af ordet “miljømæssigt”.”

Skriv en kommentar