Biografi

En biografi er en skriftlig beretning om en persons liv, som regel baseret på oplysninger indsamlet fra folk, der kendte personen.

En biografi indeholder typisk oplysninger om en persons barndom, uddannelse, arbejdshistorie og bedrifter. Den kan også indeholde personlige oplysninger, f.eks. om familieforhold, ægteskab og børn.

En biografi adskiller sig fra en selvbiografi, som er en førstepersonsberetning om en persons liv, der er skrevet af personen selv.

Hvad er en biografi eksempel?

En biografi er en beretning om en persons liv skrevet af en anden person. For at skrive en biografi skal du først undersøge personens liv og indsamle oplysninger om vedkommende. Når du har indsamlet nok oplysninger, skal du skrive biografien på en måde, der fortæller en historie og er interessant at læse.

Her er et eksempel på en biografi:

John Smith blev født den 15. april 1955 i Seattle, Washington. Han var det mellemste barn af tre og den eneste dreng. Hans forældre var både hårdtarbejdende og ærlige, og de indpodede disse værdier i deres børn.

John var dygtig i skolen og var altid den bedste i sin klasse. Efter studentereksamen gik han på college med et fuldt stipendium og opnåede sin eksamen på fire år. Han fortsatte derefter på jurastudiet og bestod eksamen i første forsøg.

John begyndte sin karriere som borgerrettighedsadvokat. Han arbejdede utrætteligt for at sikre, at alle blev behandlet retfærdigt og havde de samme muligheder uanset race eller køn. Han steg hurtigt i graderne og blev en af de mest respekterede advokater i landet.

John blev gift med sin kone Mary i 1980. De har to børn, Sarah og David. I sin fritid nyder John at læse, lave havearbejde og tilbringe tid med sin familie.

John Smith er et eksempel på en vellykket biografi. Han har overvundet mange forhindringer i sit liv og har opnået store ting. Han er en inspiration for alle, der kender ham

Hvad er de 4 typer af biografier??

De fire typer biografier er konventionelle, litterære, psykologiske og postmoderne.

En konventionel biografi er en faktuel beretning om en persons liv, som er skrevet af en anden person. En litterær biografi er en biografi, der bruger litterære virkemidler til at fortælle historien om en persons liv. En psykologisk biografi er en biografi, der fokuserer på personens psykologiske udvikling. En postmoderne biografi er en biografi, der bruger postmodernistiske teknikker til at fortælle historien om en persons liv.

Hvad er en biografi om mig selv?

En biografi om mig selv er en historie om mit liv, fortalt i første person. Den indeholder oplysninger om min barndom, min familie, min uddannelse, mit arbejde og mine fritidsinteresser. Den kan også indeholde nogle personlige refleksioner over mit liv indtil nu.

Hvordan biografier skrives?

Skrivningen af en biografi begynder normalt med indsamling af oplysninger om personens liv. Dette kan gøres gennem interviews, forskning og førstehåndsobservation. Når oplysningerne er indsamlet, skal biografen derefter beslutte, hvordan han/hun skal organisere og præsentere dem på en måde, der fortæller en sammenhængende og interessant historie.

Den færdige biografi vil normalt indeholde en kronologisk redegørelse for personens liv sammen med beskrivelser af personlighed, bedrifter og relationer. Biografen kan også inddrage sin egen analyse og fortolkning af personens liv.

Skriv en kommentar