Bioklima

Bioklima er det gennemsnitlige klima i en bestemt region, der understøtter en bestemt type økosystem. Bioklimaet i et område bestemmes af de fremherskende vejrforhold og den fremherskende vegetationstype. Udtrykket “bioklima” bruges ofte i flæng med “klimazone”.

Hvordan genereres Worldclim-data??

WorldClim er et sæt globale klimadata, der er blevet skabt ved at nedskalere data fra den globale klimamodel (GCM) fra det 5. Coupled Model Intercomparison Project 5 (CMIP5). Dataene er blevet nedskaleret ved hjælp af BCSD-metoden (bias-correction spatial disaggregation). Datasættet består af månedlige temperatur- og nedbørsdata for årene 1950-2000 og er tilgængeligt med en rumlig opløsning på 1 km.

Datasættet er baseret på resultatet af 30 forskellige GCM’er og anvender WorldClim biofysisk klimatologi til at korrigere for skævheder i GCM-udtrykket. Datasættet er blevet valideret i forhold til en række observationsdatasæt og har vist sig at være en god repræsentation af det globale klima.

Hvad er de 4 vegetationszoner i Vestafrika??

De fire vegetationszoner i Vestafrika er Sahel, Sudan, Guineas skove og kystskove.

Sahel er et bælte af tørt, tornet busklandskab, der ligger lige syd for Sahara-ørkenen. Det er kendetegnet ved varme, tørre forhold og dårlig jordbund.

Sudan er et område med frodige græsmarker, der ligger syd for Sahel-området. Det er kendetegnet ved varme, våde forhold og rig jordbund.

De guineanske skove er et bælte af tæt tropisk skov, der ligger langs Vestafrikas kyst. De er kendetegnet ved varme, fugtige forhold og rig jordbund.

Kystskovene er et bælte af tæt tropisk skov, der ligger langs Vestafrikas kyst. De er kendetegnet ved kølige, våde forhold og dårlig jordbund.

Hvad er de fire vigtigste klimazoner i Afrika??

Der er fire store klimazoner i Afrika: tropisk klima, savanneklima, ørkenklima og middelhavsklima.

1. Tropisk klimazone

Den tropiske klimazone findes nær ækvator og er kendetegnet ved høje temperaturer og høj luftfugtighed. Denne klimazone er hjemsted for verdens største regnskov, Congobækkenet.

2. Klimaområde Savanna

Savannens klimazone findes i de tørre områder syd for Sahara-ørkenen. Denne klimazone er kendetegnet ved varmt og tørt vejr og er hjemsted for nogle af Afrikas ikoniske dyr, såsom løver, elefanter og giraffer.

3. Ørkenklimazone

Ørkenklimazonen findes i Sahara-ørkenen, som er verdens største ørken. Denne klimazone er kendetegnet ved ekstremt varmt og tørt vejr og meget lidt vegetation.

4. Middelhavsklimaområde

Middelhavsklimazonen findes i kystområderne i Nordafrika. Denne klimazone er kendetegnet ved milde, våde vintre og varme, tørre somre.

Hvordan downloader jeg Worldclim-data??

Gå til Worldclim-webstedet (http://www.worldclim.org/).

Klik på fanen “Data”.

Klik på knappen “Download” (download).

Vælg det ønskede datasæt (e.g. “Worldclim 1.4”).

Klik på “Download”-knappen.

Følg instruktionerne på skærmen for at downloade dataene.

Skriv en kommentar